Fundacja Uczelni Łazarskiego

Powołaliśmy do życia fundację, by wszystkie prospołeczne działania, jakie podejmujemy, opierały się na długofalowym spojrzeniu i budowały trwałe zmiany w świecie.

Uczelnia powstała z głębokiego pragnienia, by oferować wysokiej jakości wykształcenie, a celem naszej fundacji jest udostępnienie go jak najszerzej. Chcemy, aby nasze wartości, czyli otwartość, dostępność wiedzy, jej praktyczność oraz zaangażowanie i współpraca z lokalną społecznością, znalazły konkretne realizacje.

Fundacja Uczelni Łazarskiego od początku istnienia ułatwia dostęp do studiów wyższych młodym i zdolnym osobom. Stypendia przyznajemy corocznie, dzięki przekazanym darowiznom. Wyróżniamy w ten sposób rozwijających swoje pasje młodych ludzi, którzy mają wielki głód wiedzy. Niestety często brak środków finansowych utrudnia im dobrą edukację.

 • Zależy nam jednak, by rozwijali się i zyskiwali gruntowną wiedzę, szerokie kompetencje i umiejętności.
 • Jesteśmy dumni, że dzięki wsparciu darczyńców przyznaliśmy już stypendia w wysokości prawie 100 tys. złotych.
 • Ich beneficjenci, nasi absolwenci, są dowodem, że przynosi to realne korzyści.

Prowadzimy działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej, czyli naszych sąsiadów z Mokotowa i Ursynowa, ale również całej Warszawy i województwa mazowieckiego. Chcemy, aby intelektualne zasoby Uczelni Łazarskiego były dostępne dla tych, którzy tego potrzebują.

Fundacja Uczelni Łazarskiego została powołana aktem notarialnym w dniu 16 lutego 2010 r., a zmienionym w dniu 5 listopada 2010 r.
Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 15 grudnia 2010 r. Nr w KRS: 0000373132.

Status organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 19 lipca 2013 r.

Dzięki temu możesz przekazać nam 1% swojego podatku.

Zarząd

W skład zarządu Fundacji wchodzą 4 osoby. W ich kompetencjach leży kierowanie Fundacją i realizacja jej celów statutowych, opracowanie rocznych plany i raportów działalności, zarządzanie majątkiem oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

 • Prof. nadzw. dr hab. Maciej Tadeusz Rogalski - Prezes Zarządu
 • Ewelina Agnieszka Gee-Milan - Wiceprezes Zarządu

Wszyscy pełnią swoje funkcje społecznie.

Kontakt

Fundacja Uczelni Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: fundacja@lazarski.edu.pl

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A., Oddział 1 w Warszawie
66 1050 1025 1000 0023 5370 6811

KRS: 0000373132

REGON: 142746821

NIP: 5213590838

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!