O uczelni

Uczelnia Łazarskiego (UŁa) (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) – polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku. Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje kształcenie na 3 wydziałach: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Medycznym.

Oferta kształcenia uczelni to studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie w zakresie prawa, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University.

Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, biznesmenów, pracowników administracji, polityków i dyplomatów. W 2017 roku rozpoczęła także kształcenie lekarzy na Wydziale Medycznym, jako druga w Polsce uczelnia niepubliczna.

Władze uczelni

 • Rektor – prof. dr hab. Maciej Rogalski
 • Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania – dr Martin Dahl
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Anna Konert
 • Dziekan Wydziału Medycznego – dr hab. Paweł Olszewski

Historia

1993 – Decyzja Ministra Edukacji Narodowej zezwalająca Założycielowi dr. Ryszardowi Łazarskiemu na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa.
2000 – Umiera założyciel i rektor WSHiP dr Ryszard Łazarski.
2000 – Uczelnia otrzymuje nazwę Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.
2004 – Powstaje ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna Centrum Kształcenia Podyplomowego.
2010 – Powołanie do życia Fundacji Uczelni Łazarskiego przyznającej stypendia zdolnym i potrzebującym studentom oraz działającej na rzecz społeczności lokalnych.
2010 – Inauguracja metod i technik kształcenia na odległość – Lazarski Distance Learning
2010 – Zmiana nazwy na Uczelnia Łazarskiego.
2012 – Nawiązanie współpracy z brytyjskim ośrodkiem – Coventry University, wprowadzenie anglojęzycznych walidowanych programów studiów kończących się zdobyciem dwóch dyplomów: polskiego Uczelni Łazarskiego i brytyjskiego Coventry University.
2015 – Najlepsza polska uczelnia w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej
2015 – Wydział Ekonomii i Zarządzania na I miejscu ratingu magazynu Brief mierzącego przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy
2017 – Rozpoczęcie kształcenia lekarzy na Wydziale Medycznym.
2019 – Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych MexExcellence.
2020 − Otwarcie Lotniczego Centrum Symulatorowego Uczelni Łazarskiego − Operator Goldwings Flight Academy

Rankingi i nagrody

2017

Perspektywy – III miejsce w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich[18].
Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych[19].
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A.

2018

Perspektywy – III miejsce w rankingu wśród niepublicznych uczelni magisterskich[21].
Dwie pierwsze nagrody w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej Genius Universitatis, zorganizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy: I miejsce w kategorii reklama prasowa wspierająca rekrutację oraz I miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny[22].

2019

Perspektywy – III miejsce w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich.
Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych.
Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek lekarski prowadzony na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego uzyskał ocenę pozytywną.

2020

Perspektywy – III miejsce w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich.
Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych.
Rzeczpospolita - III miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu wydziałów prawa.

2021

Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych.

2022

Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych.
Rzeczpospolita - II miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu wydziałów prawa.

2023

Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie nauki prawne dla Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego[32].
Wydawnictwa

Uczelnia Łazarskiego wydaje dwa czasopisma naukowe, które znalazły się w części B wykazu przygotowanego przez MNISW: Ius Novum wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Myśl Ekonomiczna i Polityczna – kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Kampus

Uczelnia mieści się przy ul. Świeradowskiej 43 na warszawskim Mokotowie. 

Kampus obejmuje sześć sektorów (A, B, C, D, E, F), w których mieszczą się sale zajęciowe, sale warsztatowe oraz aule wykładowe (największa tj. aula im. Lecha Falandysza, który od 1997 roku związany był z ówczesną Wyższą Szkołą Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, początkowo jako prorektor, a od czerwca 2000 roku jako rektor tej uczelni[34], liczy 430 miejsc). 

W budynku mieści się biblioteka oferująca dostęp do ponad 100 000 egzemplarzy książek[ oraz stanowisk komputerowych. Na terenie uczelni znajduje się izba pamięci poświęcona II wojnie światowej oraz wydarzeniom z okresu powstania warszawskiego, w którym brał udział założyciel uczelni Ryszard Łazarski – żołnierz Pułku AK Baszta.
 

Wybrane ośrodki naukowe i jednostki

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP) – jednostka, zajmująca się przede wszystkim kształceniem osób posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Oferuje studia podyplomowe, programy MBA i MPA, szkolenia, doradztwo dla firm, instytucji, jednostek administracji publicznej i samorządowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji programów związanych m.in. z ochroną zdrowia, sądownictwem, coachingiem, marketingiem, branżą lotniczą, modową itd. CKP jest partnerem licznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi wspólnie buduje ofertę doradczo-szkoleniową.
   
 • Studium Języków Obcych (SJO) – jednostka dydaktyczna zajmująca się kształceniem językowym. Prowadzi lektoraty i kursy z 13 języków oraz pełni funkcję centrum egzaminacyjnego międzynarodowych egzaminów TOEIC, TOLES, LCCI. Jednostka organizuje kursy dla obcokrajowców rozpoczynających studia w Polsce lub chcących doskonalić swoją znajomość języka, a także zajęcia dla osób spoza uczelni. Od 2016 roku SJO posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego.
   
 • Studencka Poradnia Prawna – jednostka, której członkami są studenci oraz ich opiekunowie – wykładowcy i praktycy. Zespół udziela nieodpłatnie porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej, sporządza opinie prawne, pisma procesowe itp. Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej” w 2018 r.
   
 • Dział Praktyk i Karier – jednostka zajmująca się wspieraniem i kształtowaniem rozwoju zawodowego, określeniem predyspozycji osobowościowych i zawodowych studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego. Prowadzi działalność konsultacyjno-doradczą, a także organizuje coroczne Giełdy Pracodawców.
  Klub Absolwenta – jednostka od 2009 roku zrzeszająca i integrująca absolwentów Uczelni Łazarskiego. Jest organizatorem wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, prospołecznych, a także pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych poprzez cykliczne spotkania networkingowe. Propaguje sukces zawodowy absolwentów m.in. poprzez organizację konkursu „Brylanty Łazarskiego” oraz publikacje na temat ich osiągnięć.

Działalność studencka

Na uczelni działa wiele organizacji studenckich: Samorząd Studencki, Studencka Poradnia Prawna, koła naukowe, sekcje AZS Uczelni Łazarskiego, drużyna cheerleaderek. Studenci są inicjatorami cyklicznych wydarzeń m.in.:

TEDx Lazarski University

Konferencja naukowa na licencji TED, popularyzująca ciekawe idee, motywujące do podjęcia nowych działań[44].
Przedsiębiorczość 3.0 - finałowa gala przedmiotu akademickiego metodyka studiów i badań. Studenci pierwszego roku przygotowują i prezentują własne modele biznesowe w oparciu o szablon modelu biznesowego[45][46].

Warsaw Business Game – konkurs, podczas którego drużyny z czołowych warszawskich uczelni rozwiązują zadanie symulujące realną sytuację biznesową.
Lazarski Talent Show– impreza promująca talenty studentów, dająca możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności

Sport na Uczelni Łazarskiego

Studenci uczelni biorą udział w wielu imprezach sportowych m.in. w Akademickich Mistrzostwach Polski w koszykówce. Uczelnia Łazarskiego posiada własną siłownię i wyposażoną salę do ćwiczeń. Studium Wychowania Fizycznego Uczelni Łazarskiego organizuje coroczne wydarzenie promujące sport i zdrowy tryb życia – Dzień Sportu[51]. Przy Studium działają sekcje AZS Uczelni Łazarskiego takie jak golf, żeglarstwo, tenis oraz drużyna cheerleaderek[52]. Uczelnia posiada specjalny program realizacji studiów dla sportowców w trybie e-learning. Do grona studentów należą utytułowani sportowcy m.in.:

 • Hubert Hurkacz – tenisista, 112 miejsce w rankingu ATP (2018), uczestnik turniejów French Open, Wimbledon i Australian Open,
 • Weronika Deresz – wioślarka, medalistka mistrzostw świata, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016,
 • Radosław Paczuski – zawodnik muay thai i kick-boxingu, mistrz świata K-1,
 • Karolina Pieńkowska – judoczka, mistrzyni i wicemistrzyni Europy seniorek, młodzieżowa mistrzyni Europy.

 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!