Centrum Logistyki i Innowacji zaprasza do współpracy!

Nowo otwarte Centrum Logistyki i Innowacji pełni rolę centrum kontaktowego świata akademickiego z logistycznym światem biznesu oraz z organizacjami rządowymi. Zapraszamy chętne firmy do współpracy.
Misją Centrum jest prowadzenie badań i propagowanie efektywnych rozwiązań w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z uwzględnieniem innowacji. Centrum ma za zadanie skupienie wokół siebie organizacji biznesowych, akademickich, publicznych i rządowych. Celem jest wspólne kreowanie nowych rozwiązań w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w wielu sektorach gospodarki, a także w edukacji oraz w sferze regulacji. Pierwszym sukcesem w działalności Centrum jest utworzenie nowej, praktycznej specjalności w ramach studiów licencjackich: Transport, Spedycja, Logistyka. Dodatkowo Centrum zajmuje się:
 • badaniami, ekspertyzami i analizami w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz innowacji w tym obszarze;
 • współpracą z biznesem, organizacjami edukacyjnymi i jednostkami badawczymi w celu realizacji programów edukacyjnych,
 • organizacją sympozjów i konferencji,
 • propagowaniem efektów badań i analiz w formie publikacji,
 • międzynarodową współpracą z instytucjami aktywnymi w obszarze zainteresowań Centrum.
Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Centrum - prof. n. dr hab. Aleksandrą Laskowską-Rutkowską: a.laskowska@lazarski.edu.pl Więcej na stronie Centrum Logistyki i Innowacji.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!