Centrum Logistyki i Innowacji zaprasza do współpracy!

Nowo otwarte Centrum Logistyki i Innowacji pełni rolę centrum kontaktowego świata akademickiego z logistycznym światem biznesu oraz z organizacjami rządowymi. Zapraszamy chętne firmy do współpracy.
logistyka innowacja

Misją Centrum jest prowadzenie badań i propagowanie efektywnych rozwiązań w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z uwzględnieniem innowacji.
Centrum ma za zadanie skupienie wokół siebie organizacji biznesowych, akademickich, publicznych i rządowych. Celem jest wspólne kreowanie nowych rozwiązań w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w wielu sektorach gospodarki, a także w edukacji oraz w sferze regulacji.
Pierwszym sukcesem w działalności Centrum jest utworzenie nowej, praktycznej specjalności w ramach studiów licencjackich:&nbsp;<link http://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-i-stopnia/polskojezyczne-i-stop… _blank>Transport, Spedycja, Logistyka</link>.
Dodatkowo Centrum zajmuje się:
<ul><li>badaniami, ekspertyzami i analizami w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz innowacji w tym obszarze;</li><li>współpracą z biznesem, organizacjami edukacyjnymi i jednostkami badawczymi w celu realizacji programów edukacyjnych,</li><li>organizacją sympozjów i konferencji,</li><li>propagowaniem efektów badań i analiz w formie publikacji,</li><li>międzynarodową współpracą z instytucjami aktywnymi w obszarze zainteresowań Centrum.</li></ul>

Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Centrum - prof. n. dr hab. Aleksandrą Laskowską-Rutkowską:&nbsp;<link a.laskowska@lazarski.edu.pl>a.laskowska@lazarski.edu.pl</link>
Więcej na&nbsp;<link 128 _blank>stronie Centrum Logistyki i Innowacji</link>.

Why Lazarski?

We are a research and teaching center that skillfully combines innovative educational standards with traditional educational goals.

We are building a community based on learning from the most distinguished masters. Our lecturers are top experts in economics, politics, aviation and law!

  • Lazarski University is among the best TOP5 non-public universities in Poland for many years according to Perspektywy ranking  
  • we are authorized to confer doctoral and postdoctoral degrees at all faculties
  • we are a strong brand that has been successfully competing in the Polish higher education market for over 30 years, setting trends in professional education

Study and learn from the best! 

Lazarski among the top universities!

  • The Faculty of Law and Administration took I place in the 17th Ranking of Law Faculties of "Dziennik Gazeta Prawna" (2023.)  
  • Lazarski University became a leader in the category of business education in the study "Trustworthy Brand", conducted by the publisher of the monthly magazine My Company Poland and the research institute Kantar Poland S.A.  
  • According to the prestigious Perspektywy ranking, we are ranked 4th among non-public universities in Poland.  
  • The high level of the medical faculty at Lazarski Universitywas positively evaluated again by the Presidium of the Polish Accreditation Committee with the resolution No. 838/2023 of September 18, 2023.

The distinctions and awards say a lot about the quality of education we provide!