Centrum Logistyki i Innowacji zaprasza do współpracy!

Nowo otwarte Centrum Logistyki i Innowacji pełni rolę centrum kontaktowego świata akademickiego z logistycznym światem biznesu oraz z organizacjami rządowymi. Zapraszamy chętne firmy do współpracy.
logistyka innowacja

Misją Centrum jest prowadzenie badań i propagowanie efektywnych rozwiązań w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z uwzględnieniem innowacji.
Centrum ma za zadanie skupienie wokół siebie organizacji biznesowych, akademickich, publicznych i rządowych. Celem jest wspólne kreowanie nowych rozwiązań w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w wielu sektorach gospodarki, a także w edukacji oraz w sferze regulacji.
Pierwszym sukcesem w działalności Centrum jest utworzenie nowej, praktycznej specjalności w ramach studiów licencjackich:&nbsp;<link http://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-i-stopnia/polskojezyczne-i-stop… _blank>Transport, Spedycja, Logistyka</link>.
Dodatkowo Centrum zajmuje się:
<ul><li>badaniami, ekspertyzami i analizami w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz innowacji w tym obszarze;</li><li>współpracą z biznesem, organizacjami edukacyjnymi i jednostkami badawczymi w celu realizacji programów edukacyjnych,</li><li>organizacją sympozjów i konferencji,</li><li>propagowaniem efektów badań i analiz w formie publikacji,</li><li>międzynarodową współpracą z instytucjami aktywnymi w obszarze zainteresowań Centrum.</li></ul>

Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Centrum - prof. n. dr hab. Aleksandrą Laskowską-Rutkowską:&nbsp;<link a.laskowska@lazarski.edu.pl>a.laskowska@lazarski.edu.pl</link>
Więcej na&nbsp;<link 128 _blank>stronie Centrum Logistyki i Innowacji</link>.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!