Drodzy Użytkownicy, pomieszczenia Biblioteki Uczelnianej są dla Was dostępne. Działamy zgodnie z ograniczeniami wymuszonymi przez stan epidemii, czyli Bezpiecznie:

 1. Przed wejściem do Biblioteki należy dokładnie zdezynfekować ręce,
 2. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki, 
 3. Przy ladzie bibliotecznej w tym samym czasie może przebywać tylko jedna osoba,
 4. Należy zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m,
 5. Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w Bibliotece wynosi 30,
 6. Polowa komputerów jest wyłączona z użytku w celu utrzymania dystansu 1,5 m,
 7. Wszyscy użytkownicy wchodzący na teren Czytelni muszą się obowiązkowo zarejestrować u dyżurującego bibliotekarza,
 8. W kabinach pracy indywidualnej może przebywać wyłącznie jedna osoba. Z kabiny może korzystać jeden użytkownik dziennie. Kabiny są dezynfekowana na zakończenie każdego dnia pracy,
 9. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba z takimi objawami nie zostanie wpuszczona do Biblioteki.

Usługa skanowania
Umożliwiamy zamawianie skanów książek i czasopism znajdujących się w zbiorach biblioteki. Zamówienia przyjmujemy na adres mailowy czytelnia@lazarski.edu.pl lub biblioteka@lazarski.edu.pl. Jeden użytkownik biblioteki może zamówić raz na tydzień skany 3 tytułów, do 22 stron każdy. Studenci piszący pracę dyplomową mogą zamówić raz na tydzień skany 5 tytułów, do 22 stron każdy. Zamówienia są realizowane według kolejności wpływu, a czas realizacji uzależniony jest od liczby zamówień. Z zeskanowanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 ust.) oraz dydaktycznego (art. 27 i 27.1). Biblioteka Uczelniana nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego przez osobę składającą zamówienie.

Skany wykonujemy od poniedziałku do piątku.

Uwaga, w żadnym przypadku nie skanujemy i nie przesyłamy skanów całych książek. Prosimy od razu podać strony do zeskanowania po sprawdzeniu spisu treści w katalogu online.

Jeśli książka jest dostępna w wypożyczalni i są dostępne egzemplarze, zachęcamy do wypożyczenia. Czyli skanujemy fragmenty książek tylko z czytelni, które są w jednym egzemplarzu lub kiedy wszystkie egzemplarze są wypożyczone.

 

Jeśli tylko zwracasz wypożyczone materiały zostaw je we wrzutni, znajdującą się przed budynkiem Uczelni przy wejściu do sektora F. Zgodnie z rekomendacjami książka po zwrocie pozostaje w kwarantannie przez 3 dni. Po tym okresie wraca do obiegu.

Opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych prosimy wpłacić przelewem na konto:

Fundacja Uczelni Łazarskiego
ING Bank Śląski S.A., Oddział 1 w Warszawie,
66 1050 1025 1000 0023 5370 6811


W tytule przelewu należy podać "UKRAINA". Potwierdzenie przelewu prosimy przysyłać na naszego maila.

Jak wyszukać i zamówić książkę, czasopismo, pracę dyplomową

 

Jak wyszukać?

Krok 1: https://biblioteka.lazarski.pl/Opac5

Krok 2: W prawym górnym rogu kliknąć na ikonę człowieka i zalogować się za pomocą adresu mailowego i hasła podanego podczas aktywacji konta Bibliotecznego

Krok 3: Wybrać Strona Główna w lewym górnym rogu

Krok 4: Wpisz poszukiwaną frazę, np. nazwisko autora, tytuł, slowo kluczowe

Krok 5: Zaznacz, według czego chcesz wyszukiwać: autor, tytuł, temat itp.

Krok 6: Swoje wyszukiwania możesz zawęzić do wybranego typu dokumentu, np. książki, rok wydania, język, wydawca itp.

W wyniku wyszukiwania otrzymujemy listę opisów bibliograficznych. Przy każdym opisie jest informacja o tym czy jest dostępna.

 

Jak zamówić?

Aby zamówić lub zarezerwować daną pozycję, musisz kliknąć w przycisk Wypożycz przy opisie do dowolnej pozycji.

Pojawi się okno z informacją o tym ile mamy dostępnych egzemplarzy do zamówienia.

Jeśli wszystkie egzemplarze są wypożyczone, możesz zarezerwować daną książkę, co znaczy, że po tym jak ktoś odda książka będzie ona automatycznie zamówiona systemem.

Dalej trzeba poczekać na e-mail z potwierdzeniem, że pozycja została przygotowana i w ciągu 48 godzin odebrać w Bibliotece.

Operacje związane z wypożyczaniem (informacja o dacie zwrotu lub możliwości prolongaty) – tylko po zalogowaniu! 

Na swoje konto logujesz się za pomocą loginu, który jest adresem mailowym podanym w systemie dziekanatowym oraz hasła, które było ustalone podaczas aktywacji konta bibliotecznego.

 

Jeśli czegoś nie rozumiesz albo Ci nie wychodzi, po prostu zagadaj do nas :)
facebook.com/BibliotekaUczelniLazarskiego
czytelnia@lazarski.edu.pl

a my Ci pomożemy

Zdalna prolongata jest możliwa na 7 dni przed upływem terminu zwrotu i jest aktywna do daty zwrotu wypożyczonej pozycji. Książki można prolongować 2 razy (liczą się wszystkie przedłużenia, nie tylko te wykonane samodzielnie). Przedłużenie następuje na taki sam okres na jaki była dana pozycja wypożyczona, w przypadku książek z Wypożyczalni będzie to miesiąc. Przedłużenie wykonujemy po zalogowaniu się na swoje konto w katalogu bibliotecznym.

 1. Wchodzimy w zakładkę Wypożyczenia, pod opisem książki pojawia się link: PROLONGUJ
  Jeśli operacja przebiegnie prawidłowo, pojawia się komunikat: PROLONGATA WYKONANA POPRAWNIE. TERMIN ZWROTU PRZEDŁUŻONY O DNI:
 2. Dana książka może być prolongowana tylko 2 razy. Po wyczerpaniu tego limitu system wyświetli komunikat: PROLONGATA NIEMOŻLIWA. LIMIT PROLONGAT NA WYPOŻYCZENIE ZOSTAŁ WYCZERPANY.
 3. Nie możemy prolongować książki na którą czeka inny czytelnik. Komunikat: PROLONGATA NIEMOŻLIWA. KSIĄŻKA ZAREZERWOWANA.
 4. Książkę prolongujemy dopiero na 7 dni przed terminem jej zwrotu. W wypadku próby wcześniejszej prolongaty system wyświetli komunikat: PROLONGATA NIEMOŻLIWA. ZA WCZEŚNIE NA PROLONGATĘ.
 5. Nie możemy prolongować książek, jeśli mamy na koncie przetrzymaną książkę lub niezapłaconą należność za przetrzymanie. Komunikat: PROLONGATA NIEMOŻLIWA. MASZ NIEUREGULOWANĄ ZALEGŁOŚĆ. PROLONGATA NIEMOŻLIWA. MASZ NIEUREGULOWANĄ  NALEŻNOŚĆ.

W trosce o komfort studiowania wszystkich słuchaczy w pełni dostosowaliśmy naszą Uczelnię do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej informacji TUTAJ.

Czasopisma medyczne w Łazarskim

Podstawowym źródłem naukowego piśmiennictwa medycznego jest baza PubMed (http://pubmed.govhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), stworzona przez National Institutes of Health (USA). Zawiera ona internetowe archiwum (repozytorium) artykułów z czasopism biomedycznych PubMed Central (PMC), dostarczające ponad 4 mln artykułów w postaci pełnotekstowej; ponadto wyszukiwarka przeszukuje serwery komercyjne z piśmiennictwem medycznym. Wyniki wyszukiwania można szeregować według różnych kryteriów (sort by). Wybierając konkretny artykuł, możemy zapoznać się z jego szczegółowymi danymi bibliograficznymi oraz z abstraktem (streszczeniem). Szukamy też linku przekierowującego do serwisu wydawcy (Full text links). Jeśli wybrany przez nas artykuł  jest opublikowany przez wydawcę, do którego czasopism nasza uczelnia ma skądinąd dostęp (jak np. do serwisu SpringerLink ze względu na to, że jesteśmy beneficjentami licencji krajowej), to możemy sobie natychmiast wyświetlić cały artykuł w formatach: html i pdf.

Przeglądając PubMed, warto w kolumnie uściśleń (filtrów) po lewej stronie ekranu  aktywować opcję Free full text. Jako wyniki wyszukiwania otrzymamy wówczas wyłącznie artykuły w postaci pełnego tekstu z adotacją Free PMC article lub Free article. Te ostatnie pochodzą spoza repozytorium PMC – zazwyczaj zostały zamieszczone na łamach czasopism, publikowanych zgodnie z zasadą Open Access, to znaczy dostarczających pełnych tekstów w Internecie, nieodpłatnie dla wszystkich korzystających. Większość z nich zawiera wartościowe materiały, docenione w międzynarodowych bibliografiach.

Podobnie np. w bibliografii SCOPUS możemy  wybrać opcję Sources (tj. źródła artykułów, czyli tytuły czasopism), następnie zaś dyscyplinę – np. medicine. Otrzymujemy 37448 wyników. Jeśli jednak dodatkowo uruchomimy przycisk Display only Open Access journals, wyników pozostaje 1322. Dodatkowo możemy otrzymane wyniki uszeregować – nie tylko alfabetycznie, lecz także według uwzględnionych w bibliografii SCOPUS wskaźników. Np. wprowadzając jako kryterium szeregowania CiteScore, otrzymujemy listę czasopism uszeregowaną według przeciętnej liczby cytowań, otrzymanych przez każdy artykuł opublikowany w czasopiśmie. Klikamy na tytuł wybranego czasopisma. Opcja View all the documents otwiera możliwość przeglądania artykułów. Wybierając polecenie View at the publisher otrzymujemy przekierowanie do pełnego tekstu. W wypadku czasopism nie publikowanych jako Open Access, pełny tekst otrzymujemy jednak tylko wtedy, gdy czasopismo jest dla nas dostępne w wyniku posiadania licencji (krajowej, konsorcyjnej lub instytytucjonalnej) przez Bibliotekę.