Poradnik bibliograficzny Uczelni Łazarskiego

Aby praca, na którą się powołujemy w bibliografii lub w przypisie mogła być rozpoznana przez czytelnika, musimy – na ile to możliwe – uwzględnić następujące elementy służące do identyfikacji. Hasła autorskie i tytułowe są też potrzebne do wyszukiwania w katalogach i bazach danych.

 • Autor, redaktor (imię i nazwisko, może być tylko inicjał imienia)
 • Tytuł pracy (książki, artykułu, recenzji, notatki)
 • Ewentualnie: tytuł większej całości, w której praca została zamieszczona (książka – praca zbiorowa, czasopismo, strona WWW itp.)

Opisując książkę, uwzględniamy:

 • Miejsce wydania
 • Wydawnictwo
 • Rok wydania

Opisując czasopismo, uwzględniamy:

 • Rok lub rocznik (tom) i numer (zeszyt) czasopisma
 • Strony, na jakich był zamieszczony artykuł lub wykorzystana przez nas informacja

Opisując wydawnictwo elektroniczne, uwzględniamy:

 • Postać fizyczną dokumentu, np. [online], [CD-ROM]
 • Ewentualnie – ścieżkę dostępu
 • Datę dostępu

Opisując w pracy konkretny fakt, powołujemy się na stronę, z której zaczerpnięta została informacja. Jeśli np. artykuł był opublikowany na s. 117-129, a nasza informacja – na stronie 121, to przypis kończymy: s. 121.
Poszczególne wydawnictwa, redakcje, uczelnie mogą stosować te elementy w różnej kolejności lub z różnymi znakami przestankowymi. Najważniejsze jest utrzymanie tych samych zasad we wszystkich opisach.

PRZYKŁADY

Źródła drukowane i rękopiśmienne

Książka 

Drucker Peter F., Praktyka zarządzania, Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, 2005.

Borgman Christine, Scholarship in the digital age: information, infrastructure and Internet, Cambridge : Mass, London : MIT Press, 2007.

Książka – praca zbiorowa pod redakcją

Kwaśnicki Radosław (red.), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. 

Dokument urzędowy wydany w postaci książki 

Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ustawa o systemie oświaty wraz z podstawowymi przepisami wykonawczymi, Warszawa : Wydaw. Instytutu Badań Edukacyjnych, 1996.

Artykuł lub rozdział autorski w książce (tom konferencyjny itp.)

Ślaska Katarzyna, Europeana i polityczne zamierzenia Biblioteki Narodowej w zakresie digitalizacji, w: XIII edycja konferencji z cyklu Digitalizacja: od digitalizacji zaawansowanej do dojrzałej, Warszawa, 13 stycznia 2009 r., Warszawa : Centrum Promocji Informatyki, 2009, s. 85-108.

Artykuł w gazecie

Karpieszuk Wojciech, Powstaniec z Afryki, „Gazeta Wyborcza” 2010 nr 292 s. 1.

Artykuł w czasopiśmie

Andrzejewska Jadwiga, Udział bibliotekarza szkolnego w edukacji czytelniczej i medialnej, „Biblioteka w Szkole” 2000 nr 2 s. 1-2.
Węgrzyn Bogdan, Zmiany zasad wyboru biskupa rzymskiego wprowadzone przez papieży Jana XXIII i Pawła VI, „Myśl Ekonomiczna i Prawna” 2007, R. 17 nr 2 s. 65-85. 

Wyrok opublikowany w czasopiśmie

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2.7.2006 r., sygn. akt: II CKN 67/05, „Prokuratura i Prawo” 2007 nr 2 s. 54.

Praca dyplomowa (wydruk)

Kaczorowski Rafał, Obsługa logistyczna wymiany handlowej między Polską a Niemcami w latach 2003-2007 [wydruk], praca magisterska, promotor W. Januszkiewicz, Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, 2009.

Rękopis archiwalny lub biblioteczny

List S. Krzemińskiego do S. Leszczyńskiego w sprawie bibliografii zalecającej Wydziału Czytelń Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, 1 XI 1909, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, rkps 86.II k. 47.

Źródła elektroniczne

Książka (praca autorska) na CD-ROM 

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja 1.03.16, Łódź, PRO-media CD, 1998, aktualizacja 25.11.1998.
Prus Bolesław, Lalka [CD-ROM – audiobook], opr. U. Klatka, Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2009.

Artykuł w czasopiśmie na CD-ROM

Szwęch Aneta, Jak wybrać najkorzystniejszą metodę rozliczeń w 2009 r., „Monitor Księgowego” [CD-ROM] 2009 nr 3 s. 33.
Artykuły, rozdziały w książkach (pracach autorskich) na CD-ROM
Roszkowski Janusz, Wybory do Parlamentu Europejskiego, w: Roszkowski Janusz, Górnicz Ewa, Żurek Marek, Leksykon Integracji Europejskiej [CD-ROM], Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 (hasło w leksykonie, artykuł podpisany J. R.). 

Książka w bazie danych

Destler I. M., American trade politics [online], 4th ed., Washington, DC : Peterson Institute for International Economics, 2005, dostępny w: www.netlibrary.com/Details.aspx, dostęp 9.03.2009.

Artykuł w czasopiśmie lub gazecie w bazie danych

Stempniak Andrzej, Krąg osób uprawnionych do zgłoszenia wniosku o podział majątku wspólnego małżonków, „Monitor Prawniczy” [online] 2009 nr 2, dostępny w: http://www.legalis.pl, dostęp 11.06.2009.

Fickling David, Wigglesworth Robin, Contractors suffer as Dubai payments dry up, “Financial Times” [online] 2009, March 3, dostępny w: http://www.proquest.com/, dostęp 05.03.2009.

Orzeczenie opublikowane w elektronicznej wersji gazety, zamieszczonej w bazie danych

Wyrok Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 stycznia 2009 r., I CSK 333/2007 [online], „Rzeczpospolita” 2009 nr 13 s. C2, dostępny w: LexPolonica nr 1985871, dostęp 15.12.2009.

Film

Palmo Kunga (scenariusz, produkcja), Devotion and defiance [Film DVD] : Buddhism and the struggle for religious freedom in Tibet = Oddanie i opór : buddyzm i walka o wolność religii w Tybecie, [Warszawa] : Helsińska Fundacja Praw Człowieka : Społeczny Instytut Filmowy, 2009, 35 min.

Notatka na stronie WWW instytucji

National Aeronautics and Space Agency, What Does NASA Do?, w: NASA [online], dostępny w: www.nasa.gov/about/highlights/what_does_nasa_do_prt.htm, dostęp 10.02.2010.

United States District Court, Southern District of New York, Declaration of Daniel Clancy in support of motion for final approval of amended settlement agreement [online], s. 1, dostępny w: docs.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2005cv08136/273913/946/0.pdf, dostęp 30.04.2010.

Notatka w czasopiśmie w wersji WWW

Watson T., Report uncovers allegations of astronauts drunk on flights, “USA Today” [online], dostępny w: www.usatoday.com/tech/science/space/2007-07-26-astronauts-drinking_n.htm, dostęp 10.02.2010.

Artykuł z Wikipedii

PJ Harvey, w: Wikipedia, the free encyclopedia [online], dostępny w: en.wikipedia.org/wiki/Harvey,_PJ, dostęp 09.04.2011.
Ilustracja z Wikipedii
Notatka szefa NKWD Ławrentija Berii do Józefa Stalina z propozycją wymordowania polskich jeńców z marca 1940 roku z podpisami: Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana, Kolorowy skan z oryginalnego dokumentu, w: Wikipedia, wolna encyklopedia [online], dostępny w: pl.wikipedia.org/w/index.php, dostęp 08.04.2011. 

Zapis w blogu

Myers P. Z. , Lifecode: from egg to embryo by self-organization, “Pharyngula” [online] 2007, 17.07, dostępny w: scienceblogs.com/pharyngula/2007/07/lifecode_from_egg_to_embryo_by.php, dostęp 10.02.2010. 
Orwant Jon, Jon Orwant said, w: Google Books: a metadata train wreck, Language Log [online], 01.09.2009, dostępny w: languagelog.ldc.upenn.edu/nll/, dostęp 09.09.2010.

Wypowiedź na elektronicznym forum dyskusyjnym

Kubów Stefan, Od jakiegoś czasu możemy się "cieszyć" kolejnym cudownym wynalazkiem twórców MARC 21…, w: Na każdy temat, MARC 21, Forum EBIB [online], 31.03.2011, dostępny w: forum.nowyebib.info/pun/viewtopic.php, dostęp 09.04.2011.

Źródła internetowe liczą się tak jak drukowane, jeśli potrafimy określić ich wiarygodność.

Prace, których drukowane odpowiedniki nie istnieją lub nie można do nich dotrzeć, są w coraz większym stopniu uznawane jako źródła do studiowania i pracy badawczej. Na ogół są to:

Twoja praca może być oparta na tekstach drukowanych, tekstach pochodzących z baz danych prenumerowanych przez konkretną bibliotekę, i źródłach typu Open Access – jak powyższe. Nie wolno natomiast posługiwać się tekstami niewiadomego pochodzenia i tekstami nierzetelnie zacytowanymi.

 

W powyższych cytatach zastosowano normę PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Arkusz 2: Dokumenty elektroniczne i ich części.

Do pobrania:

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!