Peter Gee na konferencji poświęconej LSP

W dniach 5-6 lipca Peter Gee wziął udział w międzynarodowej konferencji w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersitetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
csm lublin photo cf5775339c

Tematem konferencji było nauczanie języków do celów specjalnych (LSP – Languages for Specific Purposes) zarówno na uczelniach wyższych, jak i w szkołach zawodowych. Konferencja była jednocześnie ostatnim spotkaniem projektu stworzenia bezpłatnego internetowego zasobu LSP dla nauczycieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: <link https://lsp-teoc-pro.de/>LSP Teacher Education Online Course for Professional Development – LSP Teacher Education Online Course for Professional Development (lsp-teoc-pro.de)</link>. Jednym z głównych tematów konferencji był wpływ sztucznej inteligencji na nauczanie i uczenie się, a Peter wygłosił prezentację zatytułowaną „Zagrożenia i możliwości, jakie sztuczna inteligencja oferuje nauczycielom LSP w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych i metodach oceniania”.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVIII Rankingu "Dziennik Gazeta Prawna” (2024 r.)
  • Wydział Prawa i Administracji jest także na 1. miejscu wg XIII rankingu dziennika Rzeczpospolita (2024 r.)
  • jesteśmy w pierwszej czwórce w prestiżowym rankingu magazynu Perspektywy 
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Cieszymy się, że nasze starania są doceniane!