Konferencja: Ethos Sędziego 18 marca

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję: ETHOS SĘDZIEGO.
ehtos sedziego

<p>Konferencja odbędzie się&nbsp;18 marca 2016&nbsp;w&nbsp;auli 130&nbsp;na&nbsp;Uczelni Łazarskiego.</p><p>Program:</p><p>10:00-10:15 Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości -&nbsp;prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich &quot;Iustitia&quot;, sędzia Maciej Strączyński</p><ul><li>dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, dr Mieczysław Błoński</li></ul><p><br />10:15 -10:35 Część I &quot;Sędzia między władzą wykonawczą i ustawodawczą&quot;</p><p>Moderator części I:&nbsp; sędzia Sądu Okręgowego dr Aneta Łazarska, Uczelnia Łazarskiego</p><ul><li>prorektor Uczelni Łazarskiego Jerzy Stępień - wykład inauguracyjny &quot;Sędzia - arbiter czy urzędnik&quot;</li></ul><p><br />10:35-11:10 Film poświęcony pamięci:</p><ul><li>prezesa Izby Karnej SN Aleksandra Mogilnickiego</li><li>pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego</li><li>prezesa Izby Cywilnej SN Stanisława Rudnickiego</li></ul><p><br />11:10-12:35 Panel dyskusyjny na kanwie filmu</p><ul><li>prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich &quot;Iustitia&quot; - Sędzia Maciej Strączyński</li><li>prorektor Uczelni Łazarskiego - Jerzy Stępień</li><li>sędzia Trybunału Konstytucyjnego - Bohdan Zdziennicki</li></ul><p><br />12:35-13:15 Lunch<br />13:15-15:15 Część II &nbsp;&quot;Wzorzec sprawiedliwego sędziego - mit czy rzeczywistość&quot;</p><p>Moderator części II: sędzia SN Michał Laskowski</p><ul><li>sędzia SN - Maria Teresa Romer</li><li>sędzia SN - Katarzyna Gonera</li><li>dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Sędzia SA - Małgorzata Manowska</li><li>sędzia SA - Michał Kopeć</li><li>sędzia SO - Aneta Łazarska</li></ul><p>Wystąpienia panelistów przeplatane będą fragmentami filmu<br />15:15-15:40 Dyskusja i zakończenie</p><p>Wstęp wolny! Zapraszamy!</p>

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!