Konferencja: Ethos Sędziego 18 marca

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję: ETHOS SĘDZIEGO.
ehtos sedziego

<p>Konferencja odbędzie się&nbsp;18 marca 2016&nbsp;w&nbsp;auli 130&nbsp;na&nbsp;Uczelni Łazarskiego.</p><p>Program:</p><p>10:00-10:15 Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości -&nbsp;prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich &quot;Iustitia&quot;, sędzia Maciej Strączyński</p><ul><li>dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, dr Mieczysław Błoński</li></ul><p><br />10:15 -10:35 Część I &quot;Sędzia między władzą wykonawczą i ustawodawczą&quot;</p><p>Moderator części I:&nbsp; sędzia Sądu Okręgowego dr Aneta Łazarska, Uczelnia Łazarskiego</p><ul><li>prorektor Uczelni Łazarskiego Jerzy Stępień - wykład inauguracyjny &quot;Sędzia - arbiter czy urzędnik&quot;</li></ul><p><br />10:35-11:10 Film poświęcony pamięci:</p><ul><li>prezesa Izby Karnej SN Aleksandra Mogilnickiego</li><li>pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego</li><li>prezesa Izby Cywilnej SN Stanisława Rudnickiego</li></ul><p><br />11:10-12:35 Panel dyskusyjny na kanwie filmu</p><ul><li>prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich &quot;Iustitia&quot; - Sędzia Maciej Strączyński</li><li>prorektor Uczelni Łazarskiego - Jerzy Stępień</li><li>sędzia Trybunału Konstytucyjnego - Bohdan Zdziennicki</li></ul><p><br />12:35-13:15 Lunch<br />13:15-15:15 Część II &nbsp;&quot;Wzorzec sprawiedliwego sędziego - mit czy rzeczywistość&quot;</p><p>Moderator części II: sędzia SN Michał Laskowski</p><ul><li>sędzia SN - Maria Teresa Romer</li><li>sędzia SN - Katarzyna Gonera</li><li>dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Sędzia SA - Małgorzata Manowska</li><li>sędzia SA - Michał Kopeć</li><li>sędzia SO - Aneta Łazarska</li></ul><p>Wystąpienia panelistów przeplatane będą fragmentami filmu<br />15:15-15:40 Dyskusja i zakończenie</p><p>Wstęp wolny! Zapraszamy!</p>

Lazarski among the top universities!

  • The Faculty of Law and Administration took I place in the 17th Ranking of Law Faculties of "Dziennik Gazeta Prawna" (2023.)  
  • Lazarski University became a leader in the category of business education in the study "Trustworthy Brand", conducted by the publisher of the monthly magazine My Company Poland and the research institute Kantar Poland S.A.  
  • According to the prestigious Perspektywy ranking, we are ranked 4th among non-public universities in Poland.  
  • The high level of the medical faculty at Lazarski Universitywas positively evaluated again by the Presidium of the Polish Accreditation Committee with the resolution No. 838/2023 of September 18, 2023.

The distinctions and awards say a lot about the quality of education we provide!