beta
Skip to main content

Oferta Edukacyjna

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uczelnia Łazarskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach. Obecnie mamy możliwość nadawania tych stopni w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki medyczne, nauki polityczne i administracja.

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Renomowane studia z jednym lub dwoma dyplomami - prowadzone wspólnie z Coventry University. 
 2. Wysoki poziom kształcenia poparty wynikiem globalnego rankingu U-Multirank przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej.
 3. Absolwenci WEiZ uzyskują najwyższe wynagrodzenie według systemu ELA.
 4. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała najwyższą ocenę wyróżniającą kierunkowi stosunki międzynarodowe.

Wydział Prawa i Administracji

 1. Od 14 lat niekwestionowany lider prestiżowego rankingu wydziałów prawa "Dziennika Gazety Prawnej".
 2. Wydział uzyskał kategorię A, przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, a Polska Komisja Akredytacyjna przyznała najwyższą ocenę wyróżniającą kierunkowi prawo.
 3. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 4. Studencka Poradnia Prawna od wielu lat zajmuje czołowe pozycje w rankingu klinik prawa "Rzeczpospolitej".

Wydział Medyczny

 1. Kształcimy w 4-osobowych grupach klinicznych.
 2. Kierunek lekarski oceniony pozytywnie przez Polską Komisję Akredytacyjną. Nota wyróżniająca w kryterium opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.
 3. Wydział dysponuje nowoczesną infrastrukturą oraz Centrum Symulacji Medycznej.
 4. Studia magisterskie na kierunku lekarskim zakończone dyplomem uprawniającym do zdawania LEP (LEK) i aplikacji na specjalizacje.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium.

Zgodnie z tym założeniem uczelnia to wspólnota nauczających i studiujących. Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa. Szczycimy się zarówno uznanymi nazwiskami w świecie naukowym, jak i specjalistami - praktykami ze sfery biznesu. Dzięki temu umożliwiamy wszechstronny rozwój, który tak jak w początkach tradycji szkolnictwa wyższego, daje naszym adeptom kompleksowe przygotowanie w wybranej dziedzinie. Profil kształcenia i prowadzonych badań dostosowujemy natomiast do wymagań współczesnego świata z naciskiem na kształtowanie kompetencji zawodowych.

Od lat utrzymujemy się w czołówce najważniejszych rankingów szkół wyższych.

Dzięki naszej znakomitej kadrze i dbałości o najwyższą jakość nauczania od lat utrzymujemy się w czołówce najważniejszych rankingów w Polsce.

Jesteśmy najlepszą polską uczelnią w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Ponadto znajdujemy się prestiżowym gronie 8% najwyżej ocenionych uczelni z całego świata.

Według prestiżowego rankingu Perspektyw jesteśmy na 3. miejscu wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Od dwóch lat utrzymujemy mocną 3. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych magisterskich w kraju.

Wydział Prawa i Administracji nieprzerwanie od 10 lat jest liderem prestiżowego rankingu wydziałów prawa "Dziennika Gazety Prawnej".

Nasz Wydział Ekonomii plasuje się na I miejscu ratingu magazynu Brief mierzącego przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Uczymy przez doświadczenie

 • Programy studiów przygotowujemy w stałej współpracy z najlepszymi praktykami biznesu i prawa. Nad każdą nową specjalnością czuwa ekspert-mentor w danej dziedzinie. Powołaliśmy Radę Biznesu, która stale dba o to, by zakres merytoryczny naszych studiów zawsze odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku. Dzięki temu mamy pewność, że uczysz się tego, co rzeczywiście wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej.
 • Zajęcia prowadzimy interaktywnie - warsztaty, studia przypadków czy gry symulacyjne dają możliwość nauki przez doświadczenie. W ten sposób rozwijasz praktyczne umiejętności już na studiach! Wolisz wcielić się w rolę adwokata czy prokuratora? Weź udział w symulacji procesu na naszej własnej sali sądowej.

Gwarantujemy sukces zawodowy

 • Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywasz podczas płatnych staży i praktyk, które Ci zapewniamy. Realizujesz projekty w naszych firmach partnerskich, od których otrzymujesz referencje lub listy polecające.
 • Przez Biuro Praktyk i Karier aktywnie wspieramy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, prowadzimy warsztaty i doradztwo zawodowe. Dzięki temu 76,1% naszych studentów znajduje pracę jeszcze w trakcie studiów!

Jesteśmy uczelnią międzynarodową

 • Współpracujemy z ponad 90 uczelniami na całym świecie. W ramach programu Erasmus+ możesz otworzyć się na nowe kraje i inne kultury. Oferujemy nie tylko wymianę studencką, ale również zagraniczne praktyki i staże.
 • Nasze anglojęzyczne programy studiów tworzymy wspólnie z Boston University i Coventry University. Dzięki temu studiując jeden wybrany kierunek zdobywasz aż dwa dyplomy - polski i brytyjski.

Rankingi i nagrody

2022

 • Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uczelnia Łazarskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach. Dotychczas taki przywilej miał Wydział Prawa i Administracji.
 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XVI Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”.
 • UŁa niezmiennie w czołówce rankingu Perspektyw. Na 43 uczelnie niepubliczne zajęliśmy 4 miejsce. Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.
 • Uczelnia Łazarskiego liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonego przez Wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. Najważniejszym celem badania było sprawdzenie, którym markom produktów i usług skierowanych do biznesu najbardziej ufają polscy przedsiębiorcy.
 • Studencka Poradnia Prawna zajęła I miejsce w Rankingu "Rzeczypospolitej". Liczyła się liczba studentów udzielających się w klinikach oraz to, jak wielu maja opiekunów. Ważnym kryterium oceny była również kwestia działalności dodatkowej - m.in. organizacja konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę.

 

2021

 • Wydział EiZ UŁa otrzymał akredytację CEEMAN IQA. Central and East European Management Development Association (CEEMAN) 26 lutego 2021 r. przyznało akredytację International Quality Accreditation (IQA) Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Akredytacja potwierdza profesjonalizm instytucji edukacyjnych kształcących w dziedzinie zarządzania na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

2020

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XIV Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Po raz dwunasty Uczelnia Łazarskiego pozycję lidera rankingu. Wydziały prawa poddane zostały ocenie w czterech kategoriach: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów oraz zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze.
 • W XIX Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” Uczelnia Łazarskiego zajęła 3. miejsce wśród uczelni niepublicznych. O pozycji w rankingu decydowały m.in. zdawalność na aplikację i potencjał naukowy – a więc kadry, które przekazują wiedzę studentom.” – napisała „Rzeczpospolita” w uzasadnieniu klasyfikacji.
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska opublikował Mapę Podmiotów Internetowych 2019/2020. Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego kolejny raz znalazło się w tym gronie.
 • Nowo otwarty kierunek Wydziału Prawa i Administracji UŁa - Prawo lotnicze z pilotażem - otrzymał certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” w V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów. Certyfikat potwierdza, że w opinii Komisji Eksperckiej dany kierunek realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy.  Jest także świadectwem najwyższej jakości studiów. 
 • Decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2019/2020 otrzymały również cztery kierunki studiów podyplomowych zgłoszone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego:
  • Master of Business Administration (MBA w Lotnictwie)
  • Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza
  • Prawo i zarządzanie w sektorze mody
  • Prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa wodnego
 • Kierunek Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, gdyż zgromadził najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji.
 • Dział Marketingu i Rekrutacji zdobył III miejsce w konkursie Genius Universitatis na kreatywne kampanie szkół wyższych w kategorii „Kampania w mediach społecznościowych”.
  Nagroda została przyznana za serię postów-komiksów przygotowywanych specjalnie na profil Uczelni Łazarskiego na portalu Facebook od 2019 roku.
  To już szósta nagroda Działu Marketingu i Rekrutacji w konkursie Genius Universitatis.

2018

 • Według prestiżowego rankingu Perspektyw jesteśmy na 3. miejscu wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Od dwóch lat utrzymujemy mocną 3. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych magisterskich w kraju.
 • WPiA Uczelni Łazarskiego po raz 10. zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XII Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Uczelnia zajęła 6. pozycję w klasyfikacji uwzględniającej wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne. Tym samym w ogólnej klasyfikacji Uczelnia Łazarskiego wyprzedziła aż 10 uczelni publicznych oraz 13 niepublicznych.
 • Komisja Certyfikacyjna oceniająca aplikacje w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” trzem kierunkom studiów podyplomowych zgłoszonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Decyzją Komisji Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki: MBA w Ochronie Zdrowia, Lean Management, Quality excellence. Auditor wiodący ISO 9001.
 • Zgodnie z danymi ELA za rok 2016 absolwenci wszystkich kierunków II stopnia z dziedziny nauk ekonomicznych prowadzonych na naszej uczelni zarabiają powyżej średniej w stosunku do średnich zarobków w powiatach zamieszkania. Ponadto absolwenci ekonomii i stosunków międzynarodowych zarabiają najwięcej wśród absolwentów wszystkich uczelni niepublicznych.
 • Uczelnia Łazarskiego zdobyła aż dwie pierwsze nagrody w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej zorganizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy: I miejsce w kategorii reklama prasowa wspierająca rekrutację oraz I miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny. 
 • Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w trzecim rankingu „Rzeczpospolitej”. 

2017

 • W rankingu uczelni niepublicznych magisterskich „Perspektyw” Uczelnia Łazarskiego zajęła trzecie miejsce. Jest to awans o jedną pozycję w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej punktów zdobyliśmy w kategoriach siła naukowa (85,6%) i absolwenci na rynku pracy (84,9%).
 • Potwierdzeniem znakomitej renomy Wydziału Prawa i Administracji jest utrzymanie pozycji lidera w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” wśród uczelni niepublicznych. Już po raz 9 w 11-letniej historii rankingu jesteśmy na pierwszym miejscu podium. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zdeklasował rywali, zdobywając łącznie 96,75 pkt i uzyskując tym samym kilkunastopunktową przewagę nad kolejnym laureatem. W całościowym rankingu, uwzględniającym wydziały prawa na uczelniach publicznych i niepublicznych, WPiA UŁa zajął 7. miejsce.
 • W rankingu wszystkich uczelni akademickich w Polsce (Ranking „Perspektyw”) Uczelnia Łazarskiego zajęła 35. pozycję. To awans aż o 15 pozycji rok do roku. O wyniku decydowało kilka niezwykle istotnych składowych, m.in. innowacyjność (9%), absolwenci na rynku pracy (18%) czy umiędzynarodowienie (15%). Najważniejszym czynnikiem, bo jego waga stanowiła aż 35%, była efektywność naukowa i potencjał naukowy.

2016

 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, po raz ósmy zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w X rankingu wydziałów prawa, przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną". Wydziały prawa poddawane były ocenie w czterech kategoriach: kadra, jakość i siła kształcenia, wymogi i jakość studentów, zdawalność na aplikację absolwentów. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zdobył łącznie uzyskał 94 pkt na 111 możliwych.
 • Uczelnia Łazarskiego zajęła IV miejsce w rankingu niepublicznych uczelni 2016 przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Ocena rankingowa bazowała na kryteriach takich jak: prestiż, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.
 • Polska Komisja Akredytacyjna, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawych, w sprawie oceny programowej na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – wydało ocenę wyróżniającą.
 • Centralna Komisja ds. Stopni i tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 27 czerwca 2016 r. Wydziałowi Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 • Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego otrzymało uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do organizowania państwowych egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego.