Ukazał się artykuł autorstwa dr hab. A. Hrycaj oraz dr P. Filipiak pt. "Wydawanie, uzasadnianie i podpisywanie orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym"

W najnowszym numerze „Polskiego Procesu Cywilnego” ukazał się artykuł prof. Hrycaj oraz dra Filipiaka nt. zasad wydawania, uzasadniania i podpisywania orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
D8350F8D F687 4F73 847B EFCD82C7AA2D COLLAGE
Przedmiotem artykułu jest dogmatyczna analiza istniejących rozwiązań normatywnych z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego dotyczących formy postanowień i zarządzeń wydawanych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, obowiązku ich uzasadniania z urzędu, odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących uzasadnień oraz formy podpisywania postanowień, w tym rozważenie kwestii aktualności orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego obowiązku odrębnego podpisywania sentencji orzeczenia oraz jego uzasadnienia. W szczególności w artykule rozważono, czy jednolity sposób podpisywania całościowo sentencji oraz uzasadnienia orzeczenia, do którego dochodzi w ramach sytemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych, jest zgodny z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, które – w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – nakazują złożenie odrębnych podpisów pod sentencją i uzasadnieniem. Sprawa ta ma istotne znaczenie dla obrotu prawnego wobec istnienia w obiegu bardzo wielu orzeczeń podpisywanych elektronicznie, i to nie tylko w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, lecz także w innych rodzajach spraw (np. w sprawach rejestrowych oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym), które od wielu lat są wydawane i opatrywane jednym podpisem elektronicznym. W artykule wskazano, że skoro podpis elektroniczny to zestaw danych dołączony lub logicznie powiązany z dokumentem, a nie zestaw danych „napisany” w jakimś konkretnym miejscu dokumentu, to nie można do niego odnosić wymogu „umiejscowienia” pod sentencją oraz odrębnie pod uzasadnieniem, gdyż podpis elektroniczny jako zestaw danych logicznie powiązanych z dokumentem w ogóle nie znajduje się na dokumencie w takim sensie, w jakim na dokumencie znajduje się podpis własnoręczny. Polski Proces Cywilny można zakupić na stronie internetowej wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Zapraszamy do lektury!
  • A.Hrycaj, P. Filipiak, Wydawanie, uzasadnianie i podpisywanie orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, PPC 2023 nr 3 (52), s. 540-555

1. miejsce
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

1. miejsce
w rankingu dziennika Rzeczpospolita

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

Pozytywna akredytacja PKA
dla kierunku lekarskiego!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej nasz kierunek Lekarski

Lider
w kategorii edukacja biznesu!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Ekonomii i Zarządzania