beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

Due to the COVID-19 pandemic situation in Poland, the International Programmes Office will be at your disposal from Monday to Friday from 8 am to 4 pm for phone calls and email contact ONLY.

Institutional Erasmus+ Coordinator

Monika Krzywus, MSc

Outgoing students, staff and teaching - erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl
Incoming students, staff and teaching - erasmus@lazarski.edu.pl
Erasmus+ partnerships, inter-institutional agreements, general inquiries - international@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 365
mobile. +48 513 037 968

Departmental Coordinator - Faculty of Economics and Management

Katarzyna Marton-Gadoś, MA

k.marton-gados@lazarski.edu.pl

Departmental Coordinator - Faculty of Law and Administration

Dominika Harasimiuk, PhD

dominika.harasimiuk@lazarski.pl

Departmental Coordinator - Medical Faculty

Olga Aniołek, PhD

erasmus.wm@lazarski.pl

Zadania DPM

Dział Programów Międzynarodowych Uczelni Łazarskiego prowadzi działalność informacyjną, promocyjną, doradczą, organizacyjną i sprawozdawczą w zakresie uczestnictwa Uczelni w programach współpracy międzynarodowej, głównie umożliwiających międzynarodową mobilność studentów, absolwentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych, oraz służy wsparciem jednostkom uczelni podejmującym inicjatywy o charakterze międzynarodowym. Aktywnie angażuje się w organizację różnych wydarzeń międzynarodowych uczelni, w tym spotkań, wykładów, konferencji i International Week.

DPM utrzymuje stałe kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków akademickich i instytucji, pracuje nad ciągłym poszerzaniem oferty wyjazdowej dla studentów i absolwentów tak, aby każdy zainteresowany miał szansę skorzystać z możliwości realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich oraz zagranicznych praktyk. Dokłada starań również w zwiększeniu oferty i dostępności uczestnictwa kadry akademickiej i administracyjnej w programach mobilności, ocenia perspektywy udziału w innych programach i inicjatywach krajowych i Unii Europejskiej.

Do podstawowych zadań Działu Programów Międzynarodowych należą:

 • koordynowanie spraw związanych ze współpracą Uczelni z uczelniami zagranicznymi i instytucjami w programach wymiany,
 • doradztwo i przygotowanie umów o współpracy międzynarodowej,
 • doradztwo i obsługa studentów zagranicznych z programów wymiany,
 • doradztwo i obsługa studentów Uczelni uczestniczących w programach wymiany,
 • doradztwo i obsługa studentów zagranicznych w ramach studiów częściowych na Uczelni,
 • obsługa projektów wymiany realizowanych na Uczelni,
 • koordynowanie wymian studentów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej,
 • organizacja wykładów gościnnych i wizyt zagranicznych gości Uczelni w ramach projektów,
 • organizacja wydarzeń promujących mobilność i spotkań dla studentów zainteresowanych wyjazdem w ramach współpracy międzynarodowej,
 • współpraca z podmiotami zagranicznymi w ramach umów o współpracy akademickiej, programów europejskich i innych w zakresie dydaktyki i mobilności,
 • sprawozdawczość w zakresie programów międzynarodowych wymian studenckich i pracowniczych,
 • wsparcie inicjatyw międzynarodowych podejmowanych w innych jednostkach Uczelni.

Bądź na bieżąco. Zdobądź więcej informacji!

/fileadmin/user_upload/_processed_/a/4/csm_budynek_ULa_abecd3cb61.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/f/csm_foto_news_Ukraina_Zbiorka_800x450_8fb6ffe374.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/a/b/csm_foto_news_800x450_2dc8d5d9cc.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/e/d/csm_foto_news_dzien_sportu_69e518d1f7.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/f/0/csm_Bez_nazwy_5f8f007816.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/3/csm_Cyfryzacja-w-zarzadzaniu__88b2556aff.jpg