beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

International Programmes Office will be at your disposal from Monday to Friday from 9 am to 3 pm in person, by phone and via email.

We are located in Sector D of the campus. You need to climb up to the 3rd floor and find room 307. 

Institutional Erasmus+ Coordinator

Outgoing students, staff and teaching - erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl
Incoming students, staff and teaching - erasmus@lazarski.edu.pl
Erasmus+ partnerships, inter-institutional agreements, general inquiries - international@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 365
mobile. +48 513 038 056

Faculty Erasmus+ Coordinator - Faculty of Economics and Management
Katarzyna Marton-Gadoś
k.marton-gados@lazarski.edu.pl
Faculty Erasmus+ Coordinator - Faculty of Law and Administration
Dominika Harasimiuk, PhD
dominika.harasimiuk@lazarski.pl
Vice Dean for International Cooperation - Medical Faculty
dr Olga Aniołek
erasmus.wm@lazarski.pl

Zadania DPM

Dział Programów Międzynarodowych Uczelni Łazarskiego prowadzi działalność informacyjną, promocyjną, doradczą, organizacyjną i sprawozdawczą w zakresie uczestnictwa Uczelni w programach współpracy międzynarodowej, głównie umożliwiających międzynarodową mobilność studentów, absolwentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych, oraz służy wsparciem jednostkom uczelni podejmującym inicjatywy o charakterze międzynarodowym. Aktywnie angażuje się w organizację różnych wydarzeń międzynarodowych uczelni, w tym spotkań, wykładów, konferencji i International Week.

DPM utrzymuje stałe kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków akademickich i instytucji, pracuje nad ciągłym poszerzaniem oferty wyjazdowej dla studentów i absolwentów tak, aby każdy zainteresowany miał szansę skorzystać z możliwości realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich oraz zagranicznych praktyk. Dokłada starań również w zwiększeniu oferty i dostępności uczestnictwa kadry akademickiej i administracyjnej w programach mobilności, ocenia perspektywy udziału w innych programach i inicjatywach krajowych i Unii Europejskiej.

Do podstawowych zadań Działu Programów Międzynarodowych należą:

 • koordynowanie spraw związanych ze współpracą Uczelni z uczelniami zagranicznymi i instytucjami w programach wymiany,
 • doradztwo i przygotowanie umów o współpracy międzynarodowej,
 • doradztwo i obsługa studentów zagranicznych z programów wymiany,
 • doradztwo i obsługa studentów Uczelni uczestniczących w programach wymiany,
 • doradztwo i obsługa studentów zagranicznych w ramach studiów częściowych na Uczelni,
 • obsługa projektów wymiany realizowanych na Uczelni,
 • koordynowanie wymian studentów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej,
 • organizacja wykładów gościnnych i wizyt zagranicznych gości Uczelni w ramach projektów,
 • organizacja wydarzeń promujących mobilność i spotkań dla studentów zainteresowanych wyjazdem w ramach współpracy międzynarodowej,
 • współpraca z podmiotami zagranicznymi w ramach umów o współpracy akademickiej, programów europejskich i innych w zakresie dydaktyki i mobilności,
 • sprawozdawczość w zakresie programów międzynarodowych wymian studenckich i pracowniczych,
 • wsparcie inicjatyw międzynarodowych podejmowanych w innych jednostkach Uczelni.

Bądź na bieżąco. Zdobądź więcej informacji!