Od września 2010 roku w ramach Studium Języków Obcych rozpoczęło działalność Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej. Centrum prowadzi kursy, w których może uczestniczyć każda osoba zainteresowana nauką języka polskiego. Prowadzone zajęcia są skierowane do osób, które chcą się uczyć systematycznie, jak i tych, które dysponują niewielkim czasem na naukę.

Kontakt do CNJiKP:
tel. 22 54 35 566
e-mail: kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl