Business Economics (dwa dyplomy)

kierunek studiów

Program kierunku Ekonomia biznesu został przygotowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Coventry University (Wielka Brytania).

Proces nauczania, oceny i gwarancja jakości są zgodne z brytyjskimi standardami edukacyjnymi. Studenci realizują jeden kurs i piszą jedną pracę licencjacką, ale otrzymują dwa stopnie naukowe: brytyjski (z Coventry University) i polski (z Uczelni Łazarskiego). Program nauczania wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów z Europy i spoza niej.

 


Opis specjalności

Jako student ekonomii biznesu:

 • otrzymasz dwa stopnie;
 • zdobędziesz wiedzę na temat wyzwań i możliwości oferowanych przez rynki i gospodarki wschodzące w okresach przejściowych;
 • poszerzysz swoje umiejętności analityczne, prowadząc analizy badawcze i wykorzystując różne techniki badawcze;
 • poznasz innowacyjne metody podejścia do biznesu i rozwiązywania problemów gospodarczych;
 • zdobędziesz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zdobędziesz cenione na rynku pracy umiejętności menedżerskie;
 • możesz skorzystać z szerokiej oferty staży oferowanych przez Uczelnię i odbywających się w międzynarodowych organizacjach, ambasadach, instytucjach państwowych i agencjach reklamowych;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci założyć własną firmę i zajmować stanowiska wymagające analitycznego myślenia i interpretacji współczesnych przemian gospodarczych i społecznych;
 • będziesz uczyć się od najlepszych: nasi wykładowcy to uznani naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu
 • po uzyskaniu tytułu licencjata można kontynuować naukę na studiach II stopnia lub podyplomowych na naszej Uczelni.

 

Korzyści z wyboru studiów

Nasi absolwenci to otwarci specjaliści, dobrze wyszkoleni w nowoczesnych technikach badawczych (ilościowych i jakościowych), świadomi różnic społeczno-ekonomicznych we współczesnym świecie. Otrzymują solidne podstawy do specjalizacji w różnych dziedzinach biznesu. Pochwalają się umiejętnościami analitycznego, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji. 

Są przygotowani do zrozumienia globalnej gospodarki na poziomie mikro i makro. Są elastyczni, kosmopolityczni i gotowi do korzystania ze zmiennego otoczenia rynkowego. Mogą zostać analitykami biznesowymi, menedżerami i koordynatorami projektów. Są gotowi kierować zespołem i być jego aktywnym członkiem. Nic więc dziwnego, że wielu naszym studentom udaje się znaleźć pracę jeszcze przed ukończeniem studiów, zdobywając stanowiska w międzynarodowych korporacjach i bankach.

 


 

Kariera po studiach:

 • międzynarodowe korporacje
 • inne podmioty działające na arenie międzynarodowej
 • podmioty handlu zagranicznego
 • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
 • firmy konsultingowe
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

Kadra

Zasady rekrutacji

1. ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE

Na studia w Łazarskim możesz zapisać się naprawdę łatwo:

•    sprawdź zasady kwalifikacji,
•    skompletuj wymagane dokumenty,
•    wypełnij formularz rekrutacyjny

i rozpocznij proces aplikacji na studia!

2.    DOKONAJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ I ZŁÓŻ DOKUMENTY

Opłata rekrutacyjna to 85 zł* (dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online)

*Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.
Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

3.    JESTEŚ STUDENTEM!

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego! Decyzję o przyjęciu na studia otrzymasz mailem oraz znajdziesz ją na swoim Koncie Kandydata.

Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które ułatwią Ci pierwsze dni nauki: NIEZBĘDNIK STUDENTA
 

Business Economics (dwa dyplomy)
język wykładowy:
angielski
czas trwania studiów:
3 lata
wydział:
Wydział Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów:
Studia I stopnia
forma studiów:
 • studia stacjonarne
Zarejestruj się