International Relations (dwa dyplomy)

kierunek studiów

Studenci realizują jeden kurs i piszą jedną pracę magisterską, ale otrzymują dwa stopnie naukowe: brytyjski (z Coventry University) i polski (z Uczelni Łazarskiego).

Program studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe został przygotowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Coventry University (Wielka Brytania). Proces nauczania, oceny i gwarancja jakości są zgodne z brytyjskimi standardami edukacyjnymi. 

Studenci realizują jeden kurs i piszą jedną pracę magisterską, ale otrzymują dwa stopnie naukowe: brytyjski (z Coventry University) i polski (z Uczelni Łazarskiego). Program nauczania wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów z Europy i spoza niej.

 


Opis specjalności

Jako student Stosunków międzynarodowych:

 • otrzymasz dwa stopnie;
 • przygotujesz się do roli lidera mającego wpływ na zmiany polityczne i społeczne;
  nauczysz się analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarcze i społeczne, w tym wyzwania i konflikty w perspektywie europejskiej i globalnej;
 • zdobędziesz cenione na rynku pracy umiejętności analityczne i menedżerskie;
 • zdobędziesz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • będziesz uczyć się od najlepszych: wśród naszych wykładowców są uznani naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, doświadczeni praktycy biznesu, a także obecni i byli dyplomaci i decydenci;
 • zdobędziesz kwalifikacje, dzięki którym staniesz się członkiem wysoko wykwalifikowanych elit lokalnych i międzynarodowych, zwłaszcza w dziedzinie polityki i dyplomacji.

 

Korzyści z wyboru studiów

 

Absolwent w szczególności wykaże się następującymi cechami, umiejętnościami, zdolnościami i wartościami:

Intelektualnymi

 • umiejętności badawcze: umiejętność lokalizowania informacji i gromadzenia odpowiednich informacji;
 • efektywne wykorzystanie różnych ilościowych i jakościowych technik badawczych w naukach społecznych;
 • umiejętność korzystania zarówno z analizy, jak i syntezy, wyciągania wniosków, formułowania i testowania hipotez oraz budowania teorii.

Praktycznymi

 • umiejętności komunikacji, prezentacji, interakcji;
 • umiejętność tworzenia prognoz uwzględniających różne okresy;
 • umiejętność stosowania zasad dyplomacji i prawa międzynarodowego w szerokim zakresie sytuacji i organizacji;
 • komunikacja pisemna i ustna w języku angielskim;
 • teambuilding – umiejętność kreatywnej i elastycznej pracy z innymi w ramach zespołu;
 • umiejętności mediacyjne;
 • umiejętność planowania.


Osobistymi i społecznymi

 • efektywne zarządzanie czasem i zasobami;
 • efektywne wykorzystanie IT, w szczególności Internetu, w celach zawodowych;
 • umiejętności osobiste i przywódcze, w tym wykorzystywanie inicjatywy grupowej, samodzielność i praca zespołowa;
 • praca w środowisku wielokulturowym;
 • kreatywne i innowacyjne myślenie prowadzące do rozwiązywania konkretnych problemów;
 • umiejętność kreatywnej i elastycznej pracy z innymi w ramach zespołu.

 Kariera po studiach:

 • misje dyplomatyczne i konsularne;
 • struktury rządowe i polityczne;
 • administracja rządowa i samorządowa;
 • organizacje międzynarodowe i pozarządowe;
 • korporacje;
 • uniwersytety;
 • ośrodki naukowe, badawcze i eksperckie;
 • agencje reklamowe i marketingowe;
 • własna działalność gospodarcza.
   

Kadra

Zasady rekrutacji

 1. Zarejestruj się online

Na studia w Łazarskim możesz zapisać się naprawdę łatwo:

 i rozpocznij proces aplikacji na studia!

 

 1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej i złóż dokumenty
   
 • Opłata rekrutacyjna to 85 zł* (dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online)
 • *Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.
 • Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

 

 1. Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

 

 1. Jesteś studentem!
  • Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego! (Decyzję o przyjęciu na studia otrzymasz mailem oraz znajdziesz ją na swoim Koncie Kandydata.)

Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które ułatwią Ci pierwsze dni nauki: Niezbędnik studenta

 

International Relations (dwa dyplomy)
język wykładowy:
angielski
czas trwania studiów:
2 lata
wydział:
Wydział Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów:
Studia II stopnia
forma studiów:
 • studia stacjonarne
Zarejestruj się