Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako szkoła kadr polskiej administracji państwowej: zmiany, wyzwania, szanse

2 grudnia 2023 roku odbędzie się wykład Pana Jakuba Kacprzaka na temat szkoły kadr polskiej administracji - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Administracyjnego.
Przedmiotem wykładu będzie przybliżenie instytucji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz jej roli w kształtowaniu korpusu służby cywilnej. Omówione zostaną najnowsze zmiany ustawodawcze wprowadzające nową formę kształcenia oraz zasady rekrutacji. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą dowiedzieć się czym jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, co może zaoferować nowym słuchaczom oraz co czeka tych, którzy już się do niej dostaną. Wykład wygłosi Pan Jakub Kacprzak, słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Pan Jakub Kacprzak studiował prawo na Uczelni Łazarskiego w latach 2016-2021. Pracę magisterską obronił z filozofii prawa. Pracował dla kilku dużych firm, a następnie dla Miasta Stołecznego Warszawy w dzielnicy Żoliborz. W 2022 roku wziął udział w rekrutacji i dostał się do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Odbył staż w MSWiA i Komisji Europejskiej. Po pomyślnym podejściu do egzaminu wstępnego, od stycznia 2024 roku rozpocznie aplikację radcowską. Wykład pt. „Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako szkoła kadr polskiej administracji państwowej: zmiany, wyzwania, szanse” odbędzie się 2 grudnia 2023 r. o godz. 17:00, w gmachu Uczelni Łazarskiego, sala 130.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!