Praca w obronie praw człowieka - spotkanie z Dyrektorem Biura Rady Europy

Jeśli planujesz pracę z misją w międzynarodowym środowisku - zapraszamy na spotkanie z Pawłem Wierdakiem, na którym można będzie dowiedzieć się m.in. jak ubiegać się o staż w Radzie Europy.
RADA EUROPY

Pan Paweł Wierdak jest dyplomatą z wykształceniem akademickim w zakresie prawa międzynarodowego i bogatym doświadczeniem w dyplomacji wielostronnej. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP pracował m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych. Był także radcą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. Obecnie jako szef Biura Rady Europy w Warszawie odpowiada za współpracę z innymi organizacjami lub instytucjami międzynarodowymi w Warszawie, w szczególności z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OBWE/ODIHR).
Rada Europy to organizacja międzynarodowa z siedzibą w Strasburgu, która powstała w 1949 roku i obecnie skupia 46 państw europejskich. Powstała w celu promowania demokracji, praw człowieka i praworządności. Jest to także siedziba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Przedmiotem spotkania będzie działalność i znaczenie Rady Europy oraz informacja na temat możliwości pracy lub odbycia praktyk w tej instytucji. 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!