Czy poprawność polityczna wywiera negatywny wpływ na wolność słowa?

Klasizm, rankizm, kultura wykluczenia, inkluzywność i różnorodność, dyskryminacja rasowa, słowa nacechowane i nienacechowane rodzajem gramatycznym i ruch #metoo... Wszystkie te czynniki przyczyniają się do wzrostu i wszechobecnej popularności poprawności politycznej i jej wpływu na życie polityczne, społeczne, kulturalne i nawet codzienne.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!