Udział 3 pracowników i studenta WPiA w wydarzeniu „Judicial Precedents: Uniformity and Pluralism” w Chorwacji

Grupa uśmiechniętych uczestników wydarzenia stoi na tle prezentacji

W dniach 27-31 maja 2024, Ewelina Gee-Milan, Dyrektorka Studenckiej Poradni Prawnej UŁa, wraz z Małgorzatą Sekułą-Leleno, Adrianną Chrościcka-Bloch oraz studentem Maciejem Czerwińskim, uczestniczyli w interdyscyplinarnym wydarzeniu „Judicial Precedents: Uniformity and Pluralism” organizowanym przez Uniwersytet w Zagrzebiu. 

Wydarzenie to dotyczyło nie tylko aspektów prawnych, ale dotykało także innych dyscyplin, takich jak historia, nauki polityczne, filozofia i socjologia. Głównym celem wydarzenia była analiza roli i funkcjonowania prawa oraz jego instytucji jako mechanizmów regulacji konfliktów społecznych we współczesnej Europie. Nacisk położony jest na rzeczywiste, codzienne funkcjonowanie tych mechanizmów w świetle obowiązujących ram normatywnych.

Uczestnicy „Judicial Precedents: Uniformity and Pluralism” z ramienia UŁa podkreślali, że program był intensywny, lecz znaleźli dla siebie wiele ciekawych tematów. 

Prezentacje Eweliny Gee-Milan oraz Macieja Czerwińskiego zrobiły na uczestnikach duże wrażenie. Prezentacja Dyrektorki Studenckiej Poradni Prawnej była rzeczowa, jedyna w pełni interaktywna i w formie dyskusji na temat innowacji w klinicznej edukacji prawnej na przykładzie konkursu z obsługi Klienta. Pani Ewelina Gee-Milan podkreśla, że udział w tym wydarzeniu nauczył ją zupełnie innego sposobu organizowania międzynarodowych spotkań naukowych – istotne jest przyjęcie dobrego klucza doboru prelegentów, tak aby temat przewodni konferencji był bardzo dobrze wyczerpany. 

Pracownicy i student UŁa uczestniczący w wydarzeniu wzmocnili swoje kompetencje językowe, poznali w podstawowym stopniu kulturę chorwacką, co powinno w przyszłości przełożyć się na jeszcze większe otwarcie na różnorodność.

Wyjazd do Chorwacji Eweliny Gee-Milan, Małgorzaty Sekuły-Leleno, Adrianny Chrościcka-Bloch oraz Macieja Czerwińskiego odbył się w ramach programu Erasmus+. 

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVIII Rankingu "Dziennik Gazeta Prawna” (2024 r.)
  • Wydział Prawa i Administracji jest także na 1. miejscu wg XIII rankingu dziennika Rzeczpospolita (2024 r.)
  • jesteśmy w pierwszej czwórce w prestiżowym rankingu magazynu Perspektywy 
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Cieszymy się, że nasze starania są doceniane!