Dr Bartłomiej Opaliński Członkiem Zarządu PZU Zdrowie S.A.

W dniu 14 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza PZU Zdrowie S.A. powołała dr. Bartłomieja Opalińskiego na Członka Zarządu PZU Zdrowie S.A., Grupa PZU.
b.opalinski

„Jestem przekonany, że będzie to kolejna płaszczyzna zawodowa, która przełoży się na jeszcze lepsze upraktycznienie zajęć ze Studentami. Podstawy teoretyczne w naukach prawnych są bardzo istotne. Nie mniej istotna pozostaje jednak praktyka, bowiem większość naszych Studentów po zakończeniu edukacji akademickiej zajmuje się właśnie praktyką prawniczą. Z tego względu staram się, aby poza przyswojeniem potrzebnej teorii, moje zajęcia miały w jak najwyższym stopniu walor praktyczny”. 

Na Uczelni Łazarskiego dr Opaliński zajmuje stanowisko Adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy. Pełni też funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych, oraz Dyrektora Instytutu Organów Ochrony Porządku Prawnego. 

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVIII Rankingu "Dziennik Gazeta Prawna” (2024 r.)
  • Wydział Prawa i Administracji jest także na 1. miejscu wg XIII rankingu dziennika Rzeczpospolita (2024 r.)
  • jesteśmy w pierwszej czwórce w prestiżowym rankingu magazynu Perspektywy 
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Cieszymy się, że nasze starania są doceniane!