Greenwashing a świadomy konsument

Spotkanie z wybitnymi ekspertami prawa konsumenckiego
greenwashing

22 maja 2024 roku na Uczelni Łazarskiego odbyło się spotkanie dotyczące greenwashingu. Inicjatorką tego ważnego spotkania była dr hab. prof. UŁaMałgorzata Sieradzka, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego, adwokat specjalizujący się w prawie konsumenckim, opiekun Koła Naukowego Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po spotkaniu odbyła się uroczystość powołania przez Rektora Uczelni Łazarskiego prof. dr hab. Macieja Rogalskiego Instytutu Prawa Konsumenckiego, dyrektora instytutu dr hab. Małgorzatę Sieradzką, prof. UŁa oraz jego członków.

Udział w wydarzeniu wzięli:
▪ Dziekan ORA dr adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
▪ adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka, kierownik Sekcji Prawa Konkurencji i Konsumentów przy ORA
▪ R. pr. Dorota Karczewska, partner WKB, Przewodnicząca Sądu izby Gospodarki Elektronicznej,
  prawnik Karina Wiśniewska, WKB
▪ Prezes Fundacji LEXCULTURA Krzysztof Pławecki, Wiceprezes Hubert Plichta
▪ Kamil Kłopocki Ekspert prawa konkurencji Grupa Allegro

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVIII Rankingu "Dziennik Gazeta Prawna” (2024 r.)
  • Wydział Prawa i Administracji jest także na 1. miejscu wg XIII rankingu dziennika Rzeczpospolita (2024 r.)
  • jesteśmy w pierwszej czwórce w prestiżowym rankingu magazynu Perspektywy 
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Cieszymy się, że nasze starania są doceniane!