Nasza ekspertka pełnomocnikiem Rektora ds. ESG w Uczelni Łazarskiego

Agnieszka Oleksyn-Wajda, kierownik prestiżowego programu MBA ESG, realizowanego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, odebrała nominację na pełnomocnika Rektora ds. ESG w Uczelni Łazarskiego. Jej zadaniem będzie przede wszystkim doradzanie Rektorowi w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również wspieranie w tym obszarze wszystkich jednostek Uczelni.
Agnieszka Oleksyn Wajda pelnomocnikiem Rektra ds. ESG Uczelni Lazarskiego
Pełnomocnik ds. ESG pełni kluczową rolę w integrowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w życie uczelni, przyczyniając się do tworzenia odpowiedzialnej i świadomej społeczności akademickiej. Naszym celem jest opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych, inicjowanie projektów badawczych, które promują zrównoważony rozwój, a także szeroka współpraca z partnerami zewnętrznymi Uczelni Łazarskiego w celu wspierania celów ESG - podkreśla Agnieszka Oleksyn-Wajda. Agnieszka Oleksyn-Wajda to kluczowa postać w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Od kilku lat z powodzeniem realizuje studia podyplomowe Prawo ochrony środowiska i klimatu, Prawo i zarządzanie w sektorze mody oraz Prawo w biznesie nowych technologii. Na szczególną uwagę zasługuje uruchomiony przez nią prestiżowy program MBA ESG - I edycję dwuletniego programu zamknęła grupa słuchaczy licząca kilkadziesiąt osób. Agnieszka Oleksyn-Wajda pełni również funkcję dyrektora Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem, m.in. w doradztwie w ramach KPMG. Ekspertka UN Global Compact Network Polska, członek grupy roboczej ds. legislacji dla sektora zrównoważonej mody. Członkini grupy roboczej Sustainable Fashion Consumption. W 2020 r. członkini grupy roboczej - Promoting Broader Climate Action - z ramienia Uczelni Łazarskiego, jako organizacji wspierającej Fashion Industry Charter For Climate Action pod egidą ONZ. EU Climate Pact Ambassador powołana przez Komisję Europejską. Ekspertka projektu Komisji Europesjkiej – New European Bauhaus. Członkini Komitetu CSR we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Autorka, wykładowczyni, spikerka na konferencjach. Mentorka w programach mentoringowych (m.in. w Fundacji Liderek Biznesu, Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce (edycja studencka).

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!