Zmarła Sędzia Katarzyna Gonera, wykładowca Uczelni Łazarskiego, Sędzia Sądu Najwyższego

Na naszej uczelni prowadziła zajęcia dla studentów, aplikantów sądowych, a także w ostatnich latach wykłady z orzecznictwa Sądu Najwyższego dla seminarzystów doktoranckich. Jej całym życiem był sąd, gdzie przepracowała 36 lat.
prawo kir
W pracy sędziego opanowała nie tylko mistrzowsko warsztat metodyczny ale i w swoich orzeczeniach prezentowała kunszt wykładni przepisów prawa. Poświęcała się sprawom bez reszty, los indywidualnego człowieka był dla niej bardzo ważny. Niezwykłą wagę przywiązywała do uzasadnień orzeczeń sądowych i do tego aby przekonać stronę, która przegrała spór. Świetne pióro i ogromną wiedzę potwierdzają także jej opracowania naukowe m.in. komentarze do kodeksu pracy, prawa o ustroju sądów powszechnych, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych czy zagadnień proceduralnych, bardzo przydatne dla praktyków jak i teoretyków prawa. Ukoronowaniem jej drogi zawodowej był zasłużony awans na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Od 4 stycznia 2000r. objęła funkcję Przewodniczącej w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", w jego zarządzie w okresie 1992r.-2009r. W latach 2010-2014 zasiadała w Krajowej Radzie Sądownictwa. Brała udział w pracach Zespołu Ekspertów przy Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych Pro Familia. Współzałożycielka Stowarzyszenia Sędziów "Themis". 

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!