Uroczystości pogrzebowe Iwo Katy

W dniu dzisiejszym odbyły się uroczystości pogrzebowe Pana Iwo Katy, studenta II roku Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
0612 1
Msza żałobna została odprawiona w Kościele Św. Rafała Kalinowskiego w Częstochowie, po czym nastąpiło odprowadzenie na miejsce spoczynku na cmentarzu św. Rocha. W tym ostatnim pożegnaniu wzięli udział przedstawiciele uczelni – Rektor prof. Maciej Rogalski, Ryszard Grupiński, wraz pocztem sztandarowym studentów, koleżanki i koledzy z roku. Iwo Kata był ambitnym, zdolnym studentem. Poznał się jako koleżeński i uczynny, chętny do niesienia pomocy innym. Miał wiele planów i marzeń.  Jego nagła śmierć napawa naszą społeczność akademicką smutkiem. Niech spoczywa w spokoju. 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!