Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Sędziemu Jerzemu Stępniowi

W czwartek, 23 listopada, na Uczelni Łazarskiego odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Sędziemu Jerzemu Stępniowi.
 Z0A9778
Sędzia Jerzy Stępień to postać wyjątkowa i wielowymiarowa. W roku 1969 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1969-1971 odbył aplikację sądową, w latach 1971- 1973 był asesorem, następnie sędzią Sądu Powiatowego w Kielcach, a od 1975 Sądu Rejonowego. Od roku 1979 do 1989 radcą prawnym.  Od czasu studiów aktywny działacz opozycyjny o znacznej skłonności do narażania własnego życia studenckiego a następnie zawodowego, brał udział w strajkach 1980 r., współtworzył NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego, którego był Wiceprzewodniczącym. Internowany w stanie wojennym na okres roku a następnie czasowo aresztowany za odezwę do członków zdelegalizowanej Solidarności i skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, ponownie aresztowany w marcu 1984 r. za dystrybucję nielegalnych wówczas publikacji, wypuszczony na wolność na mocy amnestii po trzech miesiącach nadal działał w demokratycznej opozycji. Uczestnik Okrągłego Stołu. Senator I i II kadencji, w tym czasie współtworzył zręby niezależnego samorządu terytorialnego, reformator Administracji Państwowej. Od 1997 do 1999 podsekretarz stanu w MSWiA, ojciec samorządu terytorialnego w praktycznym wymiarze, autor niezliczonych publikacji związanych z reformami i przekształceniami samorządu oraz reformami administracji od podstaw konstytucyjnych po kształt lokalny.  W czerwcu 1999 został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 4 listopada 2006 prezydent RP powołał go na stanowisko prezesa TK, funkcję tę objął 6 listopada 2006 (był pierwszym prezesem tej instytucji bez tytułu naukowego profesora a mimo to cały skład TK darzył go estymą w uznaniu kompetencji i wnikliwości). 25 czerwca 2008 zakończył swoją kadencję. W kadencji 1 października 2014 - 30 września 2018 Prorektor Uczelni Łazarskiego. Sędzia Stępień pozostaje aktywny również w obszarze dydaktyki i badań naukowych – na Uczelni Łazarskiego rozwijał anglojęzyczne studia administracyjne Master of Public Administration, kierował również Instytutem Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej. Podczas uroczystości swoje przemówienia wygłosili Rektor Uczelni Łazarskiego – prof. dr hab. Maciej Rogalski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Anna Konert, prof. UŁa, Recenzent Doktora Honoris Causa – prof. dr hab. Marek Safjan oraz Burmistrz Sandomierza - Marcin Marzec, który w dowód uznania dla działalności Jerzego Stępnia na rzecz samorządów terytorialnych wręczył laureatowi pamiątkową statuetkę. Sędzia został także uhonorowany specjalną statuetką przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego za lata owocnej współpracy, jako wykładowca i kolega. Laudację poprzedzającą odczytanie i wręczenie dyplomu Doktora Honoris Causa wygłosił promotor Jerzego Stępnia – prof. dr hab. Ryszard Stefański. Swoją obecnością wydarzenie uświetniło wiele znamienitych osobistości świata polityki, nauki i kultury, m.in., Ewa Łętowska, Hanna Suchocka, Adam Bodnar, Olgierd Łukaszewicz i Grażyna Marzec,  Krystyna Kofta, Włodzimierz Kiniorski, Henryk Sawka, Tomasz Tłuczkiewicz i wielu innych. W części artystycznej uroczystości odbył się koncert jazzowy z udziałem wybitnych muzyków, takich jak Michał Urbaniak, Czesław „Mały” Bartkowski, Bartosz Stępień i Marta Sobczak. Na gości czekała też muzyczna niespodzianka -  przed publicznością wystąpił bowiem sam  bohater wydarzenia – Jerzy Stępień, od lat związany z polską sceną muzyczną, utalentowany muzyk i praktykujący saksofonista. 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!