Uczelnia Łazarskiego beneficjentem konkursu OPUS-24 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki

Projekt autorstwa Pani Dr hab. Katarzyny Donskow-Łysoniewskiej, otrzymał najwyższe dofinansowanie w wysokości 3 970 702 PLN w panelu dyscyplin NZ7 oraz jest jednym z najwyżej dofinansowanych projektów w konkursie OPUS-24.
leczenie stwardnienia rozsianego  1900x1000

Wydłużająca się długość życia ludzi w krajach rozwiniętych sprawia, że ​​choroby neurodegeneracyjne,obok chorób kardiologicznych i onkologicznych, stanowią poważne wyzwanie dla nauk medycznych. W niektórych przypadkach rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (RRMS) leczenie nie daje pożądanej poprawy, co powoduje, że pacjenci przerywają leczenie. Konieczne jest wypracowanie nowych strategii leczenia, co jest procesem długotrwałym, dlatego istnieje potrzeba wypracowania nowego podejścia do stosowanego obecnie leczenia lekami immunomodulującymi(IMD). Nasze badania wykazały cztery główne fenotypy molekularne komórek T w RRMS, które determinują odpowiedź na stymulację in vitro. Na podstawie tych wyników i postępów w zrozumieniu molekularnych podstaw patogenezy stwardnienia rozsianego proponujemy kontynuację tych badań z wykorzystaniem technologii single-cell RNA-seq (scRNA-seq) do identyfikacji fenotypu molekularnego limfocytów T które określają odpowiedź na aktualnie stosowane IMD. Ułatwi to opracowanie algorytmu predykcyjnego wskazującego efekt kliniczny leczenia IMD. Identyfikacja biomarkerów decydujących o odpowiedzi na terapię ma ogromne znaczenie, ponieważ otwiera możliwości nowych celów terapeutycznych i pomaga zidentyfikować pacjentów nie reagujących na terapię, którzy wymagają spersonalizowanej terapii.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!