Kolejne świetne wieści z Wydziału Prawa i Administracji

Anna Konert mie  dzynarodowym ekspertem  foto news 1900x1000

Włoskie Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych ogłosiło konkurs PRIN 2022 mający na celu finansowanie projektów badawczych. W ramach programu przewidziano dofinansowanie projektów badawczych w wysokości 1,5 mld euro. Jest on skierowany do włoskich uczelni i instytutów badawczych, a jego celem jest wspieranie badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności i jakości. W ramach programu przewidziano finansowanie projektów badawczych z różnych dziedzin nauki, w tym m.in. z dziedziny prawa lotniczego.
Na podstawie ogólnej liczby złożonych wniosków i według poszczególnych dziedzin Krajowy Komitet ds. Oceny Badań wybrał grupę zewnętrznych ekspertów, którzy będą oceniali projekty zgodnie ze swoją specjalistyczną wiedzą.
Miło nam poinformować, że na międzynarodowego eksperta oceniającego wnioski grantowe z prawa lotniczego została powołana dr hab. Anna Konert, prof. Uczelni Łazarskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.Dr hab. Anna Konert to niekwestionowany ekspert w tej dziedzinie. Specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r. Jest również Dyrektorem Instytutu Prawa lotniczego i kosmicznego, a także członkiem zarządu European Air Law Association.
Gratulujemy Pani Profesor wyróżnienia!Opiniowanie wniosków o finansowanie publicznych projektów badawczych jest wymagającym zadaniem dla recenzenta, ale daje ogromną szansę na znaczny postęp, czy nawet dokonanie przełomu w nauce.
Udział w tak prestiżowym konkursie to również ogromne wyróżnienie dla Uczelni Łazarskiego.Współpraca z włoskim Ministerstwem Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych przyczyni się do umiędzynarodowienia uczelni i rozwoju prawa lotniczego na rynku międzynarodowym. 

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!