Nowość wydawnicza Uczelni Łazarskiego

Najnowszą recenzowaną monografią naukową wydaną przez Oficynę Wydawniczą UŁa jest „Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość” pod redakcją naukową Bartosza Kotowicza, Angeliki Kurzawy, Łukasza Nosarzewskiego (WPiA).
ppipwdi

Autorami tej – opublikowanej w otwartym dostępie – monografii są zarówno doświadczeni naukowcy i praktycy, jak również osoby, które ukończyły studia i dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono zagadnienia związane z informatyzacją państwa na szczeblu krajowym i unijnym. Autorzy podjęli rozważania na temat: ochrony danych osobowych, w szczególności przetwarzania danych biometrycznych, informatyzacji administracji publicznej, w tym aspektów prawnych systemów rejestrów publicznych w turystyce, a także unijnych systemów informacyjnych dotyczących zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego. W części drugiej dokonano syntetycznej prezentacji istniejących procedur sądowych poddanych elektronizacji oraz oceny zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w związku z koniecznością dostosowania przepisów proceduralnych do wymogów współczesności. Autorzy podjęli rozważania na temat: informatyzacji procesu karnego, elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego, elektronicznego postępowania upominawczego, a także wnoszenia oraz doręczania pism procesowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, systemu informacyjnego sądów administracyjnych oraz rozpraw zdalnych. Monografia w postaci elektronicznej do pobrania, a także stale uaktualniane informacje na temat miejsc jej publikacji w otwartym dostępie, znajdują się pod prezentacją książki na stronie Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!