Współpraca Uczelni Łazarskiego z T-Mobile Polska

22 marca T-Mobile Polska i Uczelnia Łazarskiego podpisały umowę o współpracy mającą na celu podejmowanie przedsięwzięć dydaktycznych i badawczych szczególnie wartościowych społecznie. Jednym z jej efektów będzie nowy kierunek studiów II stopnia, „Prawo w IT”, który zostanie uruchomiony na UŁa w październiku 2023 r.
ULTMo 1 1

Współpraca między Uczelnią Łazarskiego a T-Mobile będzie obejmować tworzenie wspólnych zespołów na potrzeby projektów naukowych, edukacyjnych i rozwojowych. Przedstawiciele T-Mobile wezmą udział w działaniach prowadzonych wokół organizowanych przez uczelnię konkursów, jak również chcą realizować wspólne projekty z zakresu nowych technologii.
W ramach współpracy T-Mobile i Uczelnia Łazarskiego będą między innymi tworzyć nowe kierunki studiów oraz inicjować inne przedsięwzięcia dydaktyczne związane z nowymi technologiami. Już 24 kwietnia 2023 r. ruszy nabór na nowy kierunek studiów „Prawo w IT”, tworzony na Wydziale Prawa i Administracji. Jego ukończenie da absolwentom kompleksową wiedzę z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa w branży informatycznej, cyberbezpieczeństwa oraz prawa w obszarze ochrony informacji i pokrewnych gałęzi, a także interpretacji przepisów prawnych i posługiwania się specjalistycznym językiem prawniczym.
Połączenie świata akademickiego i firm technologicznych przynosi wymierne korzyści obu stronom. Uczelnie wyższe posiadają bogatą wiedzę i zasoby w zakresie badań i rozwoju, co może pomóc firmom technologicznym w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Pracownicy i studenci uczelni wyższych mogą przyczynić się do rozwoju biznesu, a firmy technologiczne mogą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii i biznesu uczelniom.
Nie do przecenienia są także zalety takiej współpracy dla studentów. Firmy technologiczne często szukają wykwalifikowanych pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą. Współpraca z placówkami edukacyjnymi może pomóc firmom w identyfikacji i rekrutowaniu najbardziej utalentowanych studentów, którzy potencjalnie mogą stać się przyszłymi pracownikami, np. w T-Mobile. Dla studentów uczelni wyższych, współpraca z firmami technologicznymi może być też cennym źródłem praktycznego doświadczenia zawodowego i wiedzy, która może pomóc im w rozwoju umiejętności i kariery.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!