WPiA najlepszy w rankingu Wydziałów Prawa DGP

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XVI Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”.
dgp ranking laureaci rektor 800 450

Od 14 lat plasujemy się na pierwszym miejscu w 16-letniej historii rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych. W tegorocznej klasyfikacji Wydział Prawa UŁa otrzymał łącznie 93,3 pkt na 117 możliwych. 
Ranking obejmował następujące kategorie punktowe: 
<ul><li>kadra 21,5pkt</li><li>jakość i warunki kształcenia 42pkt</li><li>wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów 27,5pkt</li><li>zdawalność na aplikacje prawnicze 2,3pkt</li></ul>
<em>&quot;Na WPiA od 2020 r. działa specjalnie powołany zespół do spraw wdrożenia metody Problem Based Learning (PBL). Dzięki tej metodzie odpowiedzialność za efekty nauczania jest podzielona między wykładowców i studentów. Dajemy studentom dużo samodzielności aby zauważali swoje predyspozycje i uczyli się samodyscypliny. Student staje się centrum procesu nauczania. Oczywiście Wydział zapewnia stałą opiekę wykładowców, wszelkie materiały, ale to student musi przygotować się merytorycznie z większej części materiału, tak aby na zajęciach z wykładowcą móc wykorzystać zdobytą wiedzę. Tak prowadzone zajęcia nie polegają na biernym uczestnictwie a na pracy własnej i w zespołach, a rolą wykładowcy jest moderowanie dyskusji. Celem naszej metody dydaktycznej jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odpowiadających złożonym problemów w późniejszej pracy&quot;</em> - mówi: dr hab. Anna Konert, prof. UŁa

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!