MĄDRE DOCENIANIE OCENIANIE TESTOWANIE - OGÓLNOPOLSKI KONGRES RELACJI

Już w niedzielę, 12 grudnia, Studium będzie gościć wyjątkowe wydarzenie: czwartą edycję ogólnopolskiej konferencji poświęconej psychologii relacji w edukacji, zatytułowaną: "MĄDRE DOCENIANIE OCENIANIE TESTOWANIE”.
IMG 7481

Razem z edukatorami i nauczycielami języków z całej Polski znajdziemy odpowiedź na niezwykle ważne dla sukcesu uczenia się pytania:
<ul><li>„na co – jeśli chodzi o ocenianie – narzekają uczniowie – i czy (w części) mają rację…</li><li>czego nas o ocenianiu nauczył okres edukacji zdalnej – jakie z tego doświadczenia możemy wyciągnąć praktyczne wnioski </li><li>jak mądrze używać ocen jako narzędzia zarządzania uczniami/ ich motywacją i zaangażowaniem?</li><li>jak sensownie (d)oceniać bez użycia tradycyjnych ocen, numerycznych czy opisowych?</li><li>w jaki sposób wprowadzać strategie i techniki tzw. oceniania alternatywnego? (w tym m.in. wykorzystanie metody projektu/ technik dramy/ oceniania rówieśniczego)</li><li>Szkolne Systemy Oceniania – jaki jest ich status w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego?</li><li>jak w kontekście oceniania traktować, organizować i optymalnie wykorzystywać prace domowe?</li><li>co z rolą nauki samodzielnej? Jej rola? Pożądane formy? Jak uczyć uczniów, by umieli sensownie sami pracować?</li><li>konstruktywna informacja zwrotna: co to jest, jak jej udzielać i kiedy?</li><li>strategie, techniki, dobre praktyki utrwalania, powtarzania i konsolidacji materiału przed sprawdzianami</li><li>jak – mądrze (d)oceniając uczniów – zadbać o własną, nauczycielską kondycję psychiczną i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?” </li></ul>
Organizatorami wydarzenia są dr Grzegorz Śpiewak oraz Marta Rosińska z DOS. Wśród prelegentów dr Gabriela Olszowska. Anna Szulc, Łukasz Korzeniowski, prof. Jacek Pyżalski. Cieszymy się na spotkanie „w realu” w murach naszej Uczelni.
Załączamy link do wydarzenia: https://e-dos.net/project/rewelacje-4/

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!