TYTANI KARIERY- PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. II EDYCJA

Jesteśmy Fundacją, która na co dzień zajmuje się wsparciem i aktywizacją naszych podopiecznych. Celem Fundacji jest pomoc osobom, poprzez dokładną analizę i diagnozowanie podstaw problemu, pokonywanie barier wewnętrznych beneficjentów, reintegrację społeczną, aktywizację społeczną, zapewnienie wsparcia specjalistów, promowanie zatrudnienia wśród pracodawców jak i propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Działamy poprzez: współpracę z pracodawcami, pośrednictwo pracy, przygotowanie beneficjentów do podjęcia pracy, przygotowanie case study przedstawiające historie zatrudnionych pracowników wykluczonych, promowanie dobrych praktyk, promowanie kampanii społecznych oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i prawnego.
05.11.2021

<p class="text-justify">Projekt realizowany jest w okresie <strong>od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r.</strong></p>
<p class="text-justify">Obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie, mazowieckie oraz śląskie.</p>
<p class="text-justify">Projekt współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</p>
<p class="text-justify">Celem projektu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.</p>
<p class="text-justify"><strong>Działania projektu obejmują:</strong></p>
<ul><li>Indywidualny Plan Działania – IPD,</li><li>zaplanowanie i wdrożenie indywidulanej ścieżki kariery,</li><li>doradztwo zawodowe,</li><li>wsparcie asystenta rynku pracy,</li><li>warsztat – trening pracy,</li><li>certyfikowany kurs / szkolenie zawodowe,</li><li>wprowadzenie na otwarty rynek pracy (w ramach działań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym).</li></ul>
<p class="text-justify"><strong>Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:</strong></p>
<ul><li>przystąpienie do rekrutacji – co jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu,</li><li>posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej na czas trwania projektu czyli do 31.03.2022r.,</li><li>status na rynku osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo (weryfikowane na podstawie deklaracji w ankiecie rekrutacyjnej),</li><li>zamieszkanie na terenie województwa objętego wsparciem projektu,</li><li>wiek: w przypadku kobiet między 18 a 54 rokiem życia, w przypadku mężczyzn 18 a 59 rokiem życia,</li><li>gotowość do podjęcia zatrudnienia (weryfikowane na podstawie ankiety rekrutacyjnej i wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej),</li><li>poziom motywacji do zmiany oraz motywacja do utrzymania się w projekcie (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej).<strong></strong></li></ul>
<p class="text-justify">Wszystkie pytania prosimy kierować pod email:&nbsp;<link marta.molen@fundacjasustinae.org>marta.molen@fundacjasustinae.org</link>.</p>

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!