TYTANI KARIERY- PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. II EDYCJA

Celem Fundacji jest pomoc osobom wykluczonym społecznie, poprzez dokładną analizę i diagnozowanie podstaw problemu, pokonywanie barier wewnętrznych beneficjentów, reintegrację społeczną, aktywizację społeczną, zapewnienie wsparcia specjalistów, promowanie zatrudnienia wśród pracodawców jak i propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Działamy poprzez: współpracę z pracodawcami, pośrednictwo pracy, przygotowanie beneficjentów do podjęcia pracy, przygotowanie case study przedstawiające historie zatrudnionych pracowników wykluczonych, promowanie dobrych praktyk, promowanie kampanii społecznych oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i prawnego.
TK II edycja

<p class="text-justify">Projekt realizowany jest w okresie <strong>od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r.</strong></p>
<p class="text-justify">Obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie, mazowieckie oraz śląskie.</p>
<p class="text-justify">Projekt współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</p>
<p class="text-justify">Celem projektu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.</p>
<p class="text-justify"><strong>Działania projektu obejmują:</strong></p>
<ul><li>Indywidualny Plan Działania – IPD,</li><li>zaplanowanie i wdrożenie indywidulanej ścieżki kariery,</li><li>doradztwo zawodowe,</li><li>wsparcie asystenta rynku pracy,</li><li>warsztat – trening pracy,</li><li>certyfikowany kurs / szkolenie zawodowe,</li><li>wprowadzenie na otwarty rynek pracy (w ramach działań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym).</li></ul>
<p class="text-justify"><strong>Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:</strong></p>
<ul><li>przystąpienie do rekrutacji – co jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu,</li><li>posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej na czas trwania projektu czyli do 31.03.2022r.,</li><li>status na rynku osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo (weryfikowane na podstawie deklaracji w ankiecie rekrutacyjnej),</li><li>zamieszkanie na terenie województwa objętego wsparciem projektu,</li><li>wiek: w przypadku kobiet między 18 a 54 rokiem życia, w przypadku mężczyzn 18 a 59 rokiem życia,</li><li>gotowość do podjęcia zatrudnienia (weryfikowane na podstawie ankiety rekrutacyjnej i wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej),</li><li>poziom motywacji do zmiany oraz motywacja do utrzymania się w projekcie (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej).</li></ul>
<p class="text-justify">&nbsp;Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod mailem:&nbsp;<link marta.molen@fundacjasustinae.org>marta.molen@fundacjasustinae.org</link>.</p>

1. miejsce
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

1. miejsce
w rankingu dziennika Rzeczpospolita

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

Pozytywna akredytacja PKA
dla kierunku lekarskiego!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej nasz kierunek Lekarski

Lider
w kategorii edukacja biznesu!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Ekonomii i Zarządzania