Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii

W imieniu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowo-eksperckiej pt. „Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii”. Konferencja odbędzie się 17 września 2021 r. o godz. 11:00.
ptn grafika

<p class="text-center">&nbsp;W&nbsp;imieniu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Instytutu Zarządzania w&nbsp;Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji <strong>naukowo-eksperckiej pt.</strong><em><strong> „Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii”</strong></em>. Konferencja odbędzie&nbsp;się <strong>17 września 2021 r. o&nbsp;godz. 11:00 w&nbsp;Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8 w formule online.</strong></p>
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną kluczowe dane nt. stanu polskiej neurologii oraz kierunki zmian systemowych, w tym koncepcję utworzenia krajowej sieci neurologicznej, której rozwój pozwoli na zwiększenie wartości zdrowotnej, rozumianej jako poprawa jakości i efektywności opieki neurologicznej&nbsp; a także doświadczeń pacjentów oraz ich opiekunów.
Kanwą do dyskusji będzie prezentacja Raportu nt. <em>Stanu polskiej neurologii oraz kierunków jej strategicznego rozwoju</em>, opracowanego przez Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na zlecenie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, w którym zaprezentowane zostaną&nbsp;założenia m.in. dla Krajowej Sieci Neurologicznej. Wypracowane w toku wielu miesięcy wnioski i rekomendacje są wyrazem gotowości środowiska do wdrażania zmian systemowych, bez których nie będzie możliwe zwiększenie dostępności i jakości opieki oraz stworzenie&nbsp;przyjaznego środowiska pracy&nbsp; dla profesjonalistów medycznych, sprawujących opiekę nad polskimi pacjentami w ramach finansowania publicznego.

<h4>Agenda konferencji</h4>
<strong><span data-uw-styling-context="true">1</span>. Otwarcie konferencji</strong>
Katarzyna Pinkosz, redaktor Do Rzeczy<br /> Adam Niedzielski, Minister Zdrowia<br /> Filip Nowak, Prezes NFZ
<strong><span data-uw-styling-context="true">2</span>. Stan polskiej opieki neurologicznej i wyzwania z jakimi się mierzy</strong>
prof. dr. hab. n. med. Jarosław Sławek, Prezes PTN
<strong><span data-uw-styling-context="true">3</span>. Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii</strong>
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
<strong><span data-uw-styling-context="true">4</span>.Debata ekspercka z udziałem:</strong>
• Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia<br /> • Maciej Karaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ<br /> • Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta<br /> • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego<br /> • Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego<br /> • Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Konsultant krajowa w dziedzinie neurologii<br /> • Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, Konsultant województwa podlaskiego w dziedzinie neurologii<br /> • Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie<br /> • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego<br /> • Wojciech Machajek, Prezes Fundacji Chorób Mózgu<br /> • Katarzyna Pinkosz, redaktor Do Rzeczy - moderacja

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!