Komunikat Rektora dotyczący trybu kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w Uczelni Łazarskiego

Po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przygotowań do prowadzenia kształcenia w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2021/2022.
shutterstock 225178372

Realizacja powziętego planu będzie jednak uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących w roku akademickim 2021/2022 przepisów prawa, w szczególności uregulowań związanych ze zwalczaniem epidemii i ewentualnymi ograniczeniami w odniesieniu do jednostek szkolnictwa wyższego.
Przedstawiciele społeczności akademickiej Uczelni Łazarskiego zgodnie podnoszą trudności związane z osiągnięciem niektórych efektów uczenia się przy zastosowaniu metod zdalnego nauczania, dostrzegają zmianę proporcji w szeroko rozumianych relacjach i psychologiczne aspekty nauczania zdalnego. Trudności rodzi stworzenie równoległego świata takiego jakim był, gdy w Uczelni prowadzone było kształcenie stacjonarne. W trybie zdalnym trudniej jest realizować życie akademickie we wszystkich jego wymiarach. Prawie wszyscy pragną powrotu społeczności akademickiej do kształcenia w murach uczelni.
Nowe praktyki dydaktyczne, jakie przyniosło ze sobą kształcenie w trybie zdalnym, wniosły wiele dobrego i innowacyjnego, stąd warto docenić ich wartość oraz kontynuować najlepsze rozwiązania.  
Kształcenie w przyszłym roku akademickim w Uczelni Łazarskiego z zasady będzie więc stacjonarne, chyba że konieczne okaże się wprowadzenie wyjątków wynikających z uzasadnionych potrzeb i możliwości poszczególnych jednostek dydaktycznych.
Prof. dr hab. Maciej Rogalski<br />Rektor Uczelni Łazarskiego

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!