Pierwszy Okrągły Stół Uczelni Łazarskiego

Zapraszamy na pierwszy Okrągły Stół Uczelni Łazarskiego. To nowa forma debaty, podczas której będziemy poruszać kontrowersyjne tematy z zakresu medycyny. Taka formuła pozwoli na bardziej spontaniczne wyrażanie opinii niż w przypadku sztywnych reguł debaty oxfordzkiej.
plakat Okragly Stol

Po śmierci Polaka w Plymouth, na nowo rozgorzała dyskusja dotycząca granicy między życiem i śmiercią i prawie do jej przesuwania. Od eutanazji należy odróżnić decyzję o rezygnacji z tak zwanej „uporczywej terapii”, to znaczy z pewnych zabiegów medycznych, które przestały być adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i dla jego rodziny.
<strong>Czy uważasz że uporczywe podtrzymywanie przy życiu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji jest postępowaniem etycznym?</strong>
Zainteresowanych prosimy o przybycie i podzielenie się opiniami podczas debaty Okrągłego Stołu, która odbędzie się 12 maja 2021 o godzinie 8.00 w sali 106.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!