MEDIACJE na Uczelni Łazarskiego (dwie sesje online)

30 listopada i 14 grudnia odbyły się dwie sesje procedury mediacji. Zajmowaliśmy się kwestiami naruszenia/łamania zasad umowy o pracę w potencjalnie istniejącej sieci supermarketów. Dwie strony sporu: pracownicy i pracodawcy spierali się w kwestiach niewypłaconych należnych nadgodzin dla kasjerów i pracowników magazynów, niewypłaconych obiecanych podwyżek i premii, uszczerbku na zdrowiu spowodowanym przez dźwiganie nadmiernie obciążonych ładunków pełnych towarów i zwolnienia z pracy spowodowanego przez sytuację z pandemią Covid-19.
plakat mediacje poziom ANG

W większości przypadków spór sprowadzał się do roszczenia wypłaty rekompensaty i zadośćuczynienia za poniesione straty. Strony konfliktu przedstawiały argumenty za i przeciw i uzasadniały swoje stanowiska. Obie strony zaakceptowały potrzebę znalezienia kompromisu bez uciekania się do procesu sądowego.
Pomimo że obie strony miały podstawę do wniesienia pozwu i silne argumenty za obroną swojego stanowiska, zgodziły się wypracować kompromis. Pracodawcy oferowali odpowiedzialną postawę akceptując potrzebę kompromisu, zaś pracownicy potrafili zaakceptować nieco mniej korzystne niż początkowo oczekiwane rozwiązania.
Wszystkie spory zostały polubownie rozwiązane. Choć nie wszyscy otrzymali to, czego żądali, zaakceptowali wynegocjowane rozwiązania.
Widownia także uczestniczyła w poszukiwaniu rozwiązań: poprzez głosowanie i pojedyncze opinie pomogła nam osiągnąć konsensus. W większości przypadków głosowanie wykazało potrzebę zaakceptowania kompromisu bez potrzeby podejmowania dalszych procedur prawnych. W ten sposób potwierdzona została idea mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania sporów w pracy.
Mediacja oferuje niedrogą i oszczędną czasowo alternatywę dla procesu sądowego. Podczas zaledwie dwóch godzinnych sesji udało się wypracować satysfakcjonujące rozwiązania bez konieczności wszczynania procesu sądowego i wynajmowania prawników. Należy oczekiwać, że w przyszłości taka forma rozwiązywania sporów zyska na popularności.

1. miejsce
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

1. miejsce
w rankingu dziennika Rzeczpospolita

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

Pozytywna akredytacja PKA
dla kierunku lekarskiego!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej nasz kierunek Lekarski

Lider
w kategorii edukacja biznesu!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Ekonomii i Zarządzania