Nowe koło naukowe na Wydziale Prawa i Administracji

Od roku akademickiego 2018/2019 rozpocznie działalność Koło Naukowe Prawa Sądowego. Działalność Koła będzie koncentrowała się na sprawach związanych z praktycznymi aspektami postępowań sądowych.
kolo prawa sadowego

Prace Koła Naukowego Prawa Sądowego będą obejmowały następujące płaszczyzny:
<ol> <li>Zajęcia teoretyczne (spotkanie, wykłady, dyskusja), których przedmiotem będą wybrane elementy postępowań sądowych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w sprawach gospodarczych – zajęcia będą odbywały się w Sądzie Gospodarczym na ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie w godzinach popołudniowych. Zajęcia teoretyczne będą miały na celu przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania czynności w postępowaniu sądowym.</li> <li>Zajęcia praktyczne (praktyki) w Sądzie Gospodarczym w Warszawie, które będą obejmowały <strong>protokołowanie na rozprawach, sporządzanie projektów orzeczeń, współpracę z sędzią, referendarzem sądowym <strong>oraz</strong> zespołem asystentów sędziego.</strong></li> </ol>
Udział w Kole Naukowym Prawa Sądowego jest znakomitym sposobem szybkiego i efektywnego opanowania procedury cywilnej, poznania realiów funkcjonowania sądu i zdobycia cennego doświadczenia w stosowaniu prawa w praktyce.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres <link hrycaj@post.pl>hrycaj@post.pl</link>&nbsp;do 25 listopada.
Pierwsze spotkanie zostanie wyznaczone w terminie dogodnym dla wszystkich zainteresowanych osób (po 26 listopada).

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!