Kapituła Stypendialna wyłoniła pięciu tegorocznych stypendystów

8.11.2016r. decyzją Kapituły Stypendialnej wyłoniono pięciu tegorocznych stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego. Gratulujemy!
stypendium fundacji

W roku akademickim 2016/2017 stypendium Fundacji Uczelni Łazarskiego otrzymają:
<ol><li>Amadeusz Dzikowski</li><li>Anastasiya Kolos</li><li>Jarosław Kosyra</li><li>Angelika Kucyk</li><li>Paweł Wielądek</li></ol>
Do tegorocznej edycji programu wpłynęło ponad 70 wniosków o przyznanie stypendium. Na decydującą rozmowę z kapitułą zostało zaproszonych 11 osób. Spośród nich Kapituła Stypendialna wybrała 5 wyróżniających się osób, którym m.in. za wyniki w nauce, osiągnięcia oraz zaangażowanie w życie uczelni przyznała stypendium.
Stypendyści są zobowiązani do dalszej aktywności na rzecz uczelnianej społeczności.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć!
Kolejny nabór na stypendia będzie ogłoszony we&nbsp;wrześniu 2017r.
<link 50>Fundacja Uczelni Łazarskiego&nbsp;</link>od początku istnienia ułatwia dostęp do studiów wyższych młodym i zdolnym osobom. Stypendia przyznajemy corocznie, dzięki przekazanym darowiznom. Wyróżniamy w ten sposób rozwijających swoje pasje młodych ludzi, którzy mają wielki głód wiedzy.&nbsp;

1. miejsce
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

1. miejsce
w rankingu dziennika Rzeczpospolita

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

Pozytywna akredytacja PKA
dla kierunku lekarskiego!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej nasz kierunek Lekarski

Lider
w kategorii edukacja biznesu!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Ekonomii i Zarządzania