Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi na Łazarskim

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej w latach 2013-2014 zarejestrowano co najmniej 15 846 ofiar handlu ludźmi w UE. Europa jest zarówno punktem docelowym, jaki i miejscem pochodzenia ofiar. Uczelnia Łazarskiego zaprasza na wykład brytyjskich ekspertów z Rady Europy: Mike`a Dottridge`a i prof. Ryszarda Piotrowicza. Zaproszeni goście przedstawią m.in. skalę zjawiska handlu ludźmi w Europie i na świecie, w tym proceder wykorzystywania ludzi do pracy przymusowej. Spotkanie odbędzie w środę, 12 października br. na terenie kampusu uczelni.
rozmazane

Program spotkania:<br />- Introduction and definitions of Trafficking in Human Beings (THB) - prof. Ryszard Piotrowicz.<br />- The economic realities of Trafficking in Human Beings (THB) for labour exploitation in Europe and elsewhere; How Trafficking in Human Beings (THB) has evolved with regard to labour exploitation - Mike Dottridge.<br />- GRETA`s observations on Poland and comments on the non-punishment principle&nbsp;<br />- prof. Ryszard Piotrowicz.
Termin i miejsce:<br />12 października, środa, od 9:30 do 11:00<br />Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, sektor C, sala 130, I piętro.&nbsp;
Handel ludźmi jest zjawiskiem społecznym i politycznym zaliczanym do grupy przestępstw międzynarodowych. Międzynarodowa Organizacji Pracy szacuje, że 21 mln ludzie staje się ofiarami pracy przymusowej na świecie. Z kolei Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków iPrzestępczości (UNODC) szacuje, że przychody organizacji przestępczych z tego przestępstwa wynoszą nawet 32 miliardów dolarów rocznie.
Ta kwestia społeczna jest często określana jako forma niewolnictwa XXI wieku, ponieważ narusza prawa człowieka i godzi w wartości, które powinny być bezwzględnie chronione. Problem ten należy do jednych z najbardziej okrutnych form przestępczości zorganizowanej. Skala zjawiska w naszym kraju stawia Polskę na niechlubnej 5. pozycji na tle innych państw europejskich.
- Spotkanie ma charakter otwarty i jest zorganizowane z myślą o studentach, absolwentach oraz wszystkich zainteresowanych problematyką. Zaproszeni goście to eksperci Rady Europy, specjaliści z zakresu problematyki handlu ludźmi i pracy przymusowej. Będą dyskutować m.in. o ewolucji procederu handlu ludźmi w Europie i na świecie, w tym szczególnie o pracy przymusowej oraz o tym jak decyzje konsumentów mogą wpływać na skalę tego zjawiska. Ponadto zostanie podjęty problem ochrony międzynarodowej ofiar handlu ludźmi, w szczególności kwestia niekaralności ofiar handlu ludźmi. Wykład poprowadzą: Mike Dottridge, wieloletni działacz takich organizacji pozarządowych, jak: Amnesty International czy Anti-Slavery International, obecnie członek zarządu United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery, oraz prof. Ryszard Piotrowicz z brytyjskiego Uniwersytetu Aberystwyth, ekspert Rady Europy, profesor prawa międzynarodowego, specjalista w dziedzinie migracji, prawa humanitarnego i handlu ludźmi - mówi dr Łukasz Wieczorek&nbsp;z Uczelni Łazarskiego. - Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do bezpośredniej rozmowy z ekspertami - zachęca dr Łukasz Wieczorek.
W Polsce zaobserwowano nasilenie się przestępstw tego typu na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku . Jego ofiarami są przeważnie młode osoby posiadające wykształcenie podstawowe, bezrobotne. Zespół MSWiA, na podstawie danych, wskazuje, że oprócz wykorzystywania na tle seksualnym i pracy przymusowej mamy do czynienia ze zmuszaniem do popełniania przestępstw, żebractwa oraz wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych. Autorzy raportu na podstawie danych Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego (KCIK) zwracają uwagę na ewolucję tendencji związanej z handlem ludźmi w naszym kraju. Wyraźnie wzrosła bowiem liczba ofiar wykorzystywanych do pracy przymusowej. Jeżeli jeszcze w 2013 roku co czwarty przypadek handlu ludźmi dotyczył zmuszania do pracy, to już w roku ubiegłym problem ten odnosił się do co drugiej ofiary wykorzystywania.
- Polska pełni dość szczególną rolę jeśli chodzi o zjawisko handlu ludźmi i pracy przymusowej, ponieważ występuje w trzech rolach jednocześnie, jako kraj pochodzenia, kraj tranzytowy, ale także kraj docelowy dla ofiar handlu ludźmi. Polacy stają się ofiarami pracy przymusowej w krajach Europy Zachodniej, dość wspomnieć, że aż 65% ofiar handlu ludźmi zarejestrowanych na obszarze UE to obywatele państw członkowskich, w tym posiadający m.in. polskie, bułgarskie, węgierskie, holenderskie lub rumuńskie obywatelstwo. Natomiast w Polsce ofiarami tego przestępstwa stają się głównie obywatele państw Europy Wschodniej i coraz częściej państw azjatyckich - podkreśla dr Łukasz Wieczorek z Uczelni Łazarskiego.&nbsp;<br />- W Europie większość pokrzywdzonych jest wykorzystywana do świadczenia usług seksualnych, jednak coraz więcej staje się ofiarami pracy przymusowej jako takiej. Istotnym problemem jest również wykorzystywanie ofiar handlu ludźmi do żebrania lub do popełniania drobnych przestępstw np. kradzieży czy wyłudzenia świadczeń socjalnych - dodaje.
Spotkanie towarzyszy obchodom 10. edycji Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i zostało zaplanowane w ramach Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Po więcej informacji zapraszamy na&nbsp;<link http://www.lazarski.pl/pl/aktualnosci/europejski-dzien-przeciwko-handlo… portalu</link>&nbsp;o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

1. miejsce
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

1. miejsce
w rankingu dziennika Rzeczpospolita

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

Pozytywna akredytacja PKA
dla kierunku lekarskiego!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej nasz kierunek Lekarski

Lider
w kategorii edukacja biznesu!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Ekonomii i Zarządzania