Trwają zapisy do Szkoły Prawa Niemieckiego!

Szkołę Prawa Niemieckiego organizuje Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego we współpracy z renomowaną berlińską kancelarią RAUE LLP Rechtsanwälte und Notare. Wykłady będą prowadzone tylko w języku niemieckim. Dowiedz się więcej!
prawo1

<link http://rekrutacja.lazarski.pl/oferta-edukacyjna/spn/ _blank>Szkoła Prawa Niemieckiego&nbsp;</link>swoją ofertę kieruje do tych studentów i absolwentów, których interesuje prawo niemieckie, w szczególności gospodarcze oraz niemiecki język prawniczy.
Zasadniczym celem Szkoły jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, która stanowić będzie szczególny atut na rynku pracy oraz pomoże profesjonalnie uczestniczyć w obsłudze polskich i niemieckich przedsiębiorców utrzymujących ze sobą stosunki handlowe oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski i Niemiec.
Szkoła Prawa Niemieckiego jest organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego we współpracy z renomowaną berlińską kancelarią RAUE LLP Rechtsanwälte und Notare.
Wykłady będą prowadzone w języku niemieckim i obejmą przedmioty mające zasadnicze znaczenie z punktu widzenia relacji biznesowych między przedsiębiorcami z Polski i Niemiec.
Niemieccy wykładowcy - adwokaci praktykujący prawo w kancelariach adwokackich, zaprezentują przykłady z własnej praktyki oraz z orzecznictwa niemieckich sądów.
Szkoła Prawa Niemieckiego będzie działać w wymiarze 2 semestrów, od stycznia do czerwca 2015 r. Łącznie przewidziano 24 godziny lektoratu z prawniczego języka niemieckiego i 80 godzin wykładów z prawa niemieckiego. Zajęcia będą odbywały się w formie zjazdów w ciągu roku nauki tj. w soboty i niedziele.
Opłaty (za 2 semestry):
<ul><li>2500 zł&nbsp;dla studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego&nbsp;</li><li>3500 zł&nbsp;dla słuchaczy spoza Uczelni Łazarskiego&nbsp;</li></ul>
Zapisy i więcej informacji:
tel.: 22 54 35 555,&nbsp;<link rekrutacja@lazarski.edu.pl>rekrutacja@lazarski.edu.pl</link>

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!