Jerzy Stępień laureatem konkursu Laury Umiejętności i Kompetencji 2014

Laury od 23 lat przyznawane są osobom reprezentującym ponadczasowe wartości, których uniwersalna działalność pozostawia trwały ślad w dziedzictwie człowieka. Idea Laurów ma łączyć ludzi oraz wskazywać wartości, na których warto budować ład społeczny.
prorektor jerzy stepien

Prorektor Uczelni Łazarskiego Jerzy Stępień otrzymał wyróżnienie w kategorii&nbsp;<link http://www.laury.rig.katowice.pl/ _blank>Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji</link>.
<link http://www.laury.rig.katowice.pl/ _blank>Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji</link>&nbsp;przyznawane są osobom reprezentującym ponadczasowe wartości, których uniwersalna działalność pozostawia trwały ślad w dziedzictwie człowieka. To wyróżnienie osób, które bezinteresownie i z poświęceniem działają na rzecz drugiego człowieka.
Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji - przyznano&nbsp;prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Wyróżnienia otrzymali również m.in.<link http://www.kig.pl/ _blank>Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) w Warszawie</link>, Ks bp dr Gerard Kusz - biskup senior Diecezji Gliwickiej, Małgorzata Mańka-Szulik - prezydent Miasta Zabrze, Mirosław Sekuła - marszałek Województwa Śląskiego w latach 2013-2014, Franciszek Buszka - przewodniczący Rady&nbsp;<link http://slk.piib.org.pl/ _blank>Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa</link>&nbsp;i wiceprezydent&nbsp;<link http://www.izbabud.pl/wladze _blank>Śląskiej Izby Budownictwa</link>, Tomasz Konior - architekt, autor projektu siedziby NOSPR w Katowicach.
<link http://www.laury.rig.katowice.pl/ _blank>Laury Umiejętności i Kompetencji</link>&nbsp;przyznawane są od 1992 roku przez działaczy samorządu gospodarczego skupionych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Wystąpili oni z inicjatywą nagradzania Laurami ludzi nieprzeciętnych, wyróżniające się firmy, organizacje i instytucje, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. Od tego czasu Laury na trwale wpisały się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy i świata. Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju.
Jerzy Stępień&nbsp;z Uczelnią Łazarskiego związany jest od 8 lat. Od 1 października 2014 r. pełni funkcję prorektora naszej uczelni. Wykłada takie przedmioty jak: system administracji publicznej, zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, nadzór nad samorządem terytorialnym oraz państwo, społeczeństwo, władza publiczna.
Gratulujemy!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!