Koło Naukowe Prawa Europejskiego - EuroLex zaprasza!

Interesujesz się prawem europejskim? Zostań członkiem koła naukowego, które przygotuje Cię do bycia specjalistą w tej dziedzinie.
Ogólnopolskie eliminacje konkursu Jessup w Łazarskim

<p>Celem koła jest popularyzacja prawa UE i integracji europejskiej wśród studentów oraz działalność naukowo-badawcza.</p><p>W ramach koła działają dwie zasadnicze sekcje:</p><ul><li>Prawo ustrojowe UE, które zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi instytucji UE, źródłami prawa UE, systemem ochrony prawnej i praw podstawowych w UE.</li><li>Prawo materialne UE, którego przedmiotem działalności są zagadnienia swobód i mechanizmów rynku wewnętrznego, prawa konkurencji i wybranych polityk UE.</li></ul><p>Koło Naukowe Prawa Europejskiego - EuroLex było organizatorem wielu ciekawych wydarzeń związanych z problematyką unijną: konferencji naukowych, np. I Konferencji Naukowej pt. &quot;Rola Konstytucji w Prawie Unii Europejskiej&quot;, czy debaty pod patronatem Komisji Europejskiej poświęconej 10-leciu Polski w Unii Europejskiej.</p><p>Opiekunem naukowym koła jest dr Dominika Harasimiuk, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie przez 8 lat pracowała jako asystent, a po uzyskaniu stopnia doktora w 2007 r. jako adiunkt w Katedrze Prawa UE. W 2005 r. ukończyła studia z prawa europejskiego w Centre Europeen Universitaire w Nancy, gdzie uzyskała dwa dyplomy DEA Droit Communautaire i DESE. Specjalizuje się w prawie UE, a w szczególności w prawie rynku wewnętrznego i prawie reklamy.</p><p>Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu pod adresem:</p><p><a href="mailto:eurolex.lazarski@gmail.com">eurolex.lazarski@gmail.com</a></p&gt;

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!