Ostatnia edycja warsztatów adaptacji kulturowej

Instytut Spraw Publicznych zaprasza studentów zagranicznych na bezpłatne warsztaty adaptacyjne, które odbędą się w dniach 27-28 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
adaptacja kulturowa

<p>Czy chcesz nauczyć się technik radzenia sobie z różnicami kulturowymi? Przyjdź na warsztaty adaptacyjne, które mają na celu ułatwienie procesu integracji z nowym środowiskiem kulturowym i społecznym.</p><p>Pomożemy Ci także przyjrzeć się swoim emocjom i procesom psychologicznym, jakie zachodzą w sytuacji migracji oraz przybliżyć perspektywę Polaków i Polski jako kraju przyjmującego.</p><p>Metody pracy będą różnorodne i dostosowane adekwatnie kulturowo, tak by uczestnicy mogli komfortowo przyswajać nowe umiejętności. Więcej informacji można znaleźć na&nbsp;<a href="http://www.isp.org.pl/site.php?id=932&amp;conf=376&amp;lang=2&amp;lang=…; target="_blank">stronie wydarzenia</a>.</p><p>Uczestnicy warsztatów:</p><ul><li>otrzymają praktyczną wiedzę ułatwiającą orientację w nowej rzeczywistości,</li><li>pogłębią wiedzę z zakresu rozwiązywania konfliktów uwzględniającą różnice kulturowe,</li><li>zaznajomią się z pojęciami: szoku i stresu kulturowego oraz technikami radzenia sobie w tych sytuacjach,</li><li>poznają istotne informacje o polskiej kulturze i obyczajach, które pozwolą im na lepsze zrozumienie otaczającego środowiska i kontekstu kulturowego,</li><li>pogłębią umiejętności asertywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktu w oparciu o wzajemne zrozumienie i współpracę.</li></ul><p>&nbsp;</p><p>Warsztaty przeznaczone są dla studentów spoza Unii Europejskiej (obywateli państw trzecich). Warsztaty odbędą się po polsku i będa tłumaczone na język angielski. Osobom spoza Warszawy zapewniamy zwrot kosztów podróży.</p><p>Warsztaty będą prowadzone w biurze Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie (ul. Szpitalna 5/22).&nbsp;</p><p>Zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 26 kwietnia 2015 r. na adres e mail:<a href="mailto:dominika.potkanska@isp.org.pl">dominika.potkanska@isp.org.pl</a>… razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Dominika Potkańską, koordynatorką projektów w Programie Polityki Migracyjnej ISP. Tel: (22) 556 42 77 lub e-mail:<a href="mailto:dominika.potkanska@isp.org.pl&quot; target="_blank">dominika.potkanska@isp.org.pl</a>&nbsp;</p><p>Formularz zagłoszenia i dokładny harmonogram wydarzenia znajdują się poniżej.</p><p>&nbsp;</p><p>Zapraszamy do udziału!</p>

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!