Dr Jan Grzymski laureatem prestiżowego stypendium

Dr Jan Grzymski - wykładowca Uczelni Łazarskiego w programie studiów anglojęzycznych International Relations and European Studies - otrzymał prestiżowe stypendium badawcze Corbridge Trust na realizację wizyty studyjnej na Royal Holloway, University of London, w okresie lipiec-wrzesień 2015 roku.
jan grzymski

<p>Projekt badawczy dra Grzymskiego ma na celu&nbsp;zbadanie rozumienia koncepcji granic Europy, które można odnaleźć w konkretnych praktykach politycznych Unii Europejskiej, w szczególności w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz, w odniesieniu do &quot;wschodniej&quot; granicy Europy, w ramach Partnerstwa Wschodniego. Będzie to krytyczna analiza wyobrażeń i sposobów konstruowania różnych koncepcji granic politycznych, kulturowych, społecznych przez polityków, ekspertów i urzędników z Unii Europejskiej.</p><p>Założeniem projektu jest to, że owe wyobrażenia i koncepcje granic mają bezpośredni wpływ na procesy kształtowania polityki sąsiedztwa UE. Proponowane badania pociągają za sobą także szereg innych kwestii, w tym przede wszystkim&nbsp;problem tożsamości europejskiej w czasie obecnego kryzysu geopolitycznego w Europie i sposób wywierania przez UE wpływu na swoje najbliższe otoczenie. Europejska Polityka Sąsiedztwa (<i>ENP</i>) oraz Partnerstwo Wschodnie (<i>EaP</i>) będą stanowić studium przypadku dla tak zakreślonych badań rozumienia koncepcji granic Europy.</p><p>Podczas pobytu na Royal Holloway, University of London, dr Grzymski będzie współpracował z uznanym badaczem na obszarze studiów europejskich oraz studiów nad granicami,&nbsp;<a href="https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/en/persons/chris-rumford_5901db…; target="_blank">prof. Chrisem Rumfordem</a>.&nbsp;</p><p>Stypendium&nbsp;<a href="https://www.robinson.cam.ac.uk/prospective-students/undergraduate/bursa…; target="_blank">Mary and Clifford Corbridge Trust</a>&nbsp;jest skierowane do polskich badaczy chcących realizować krótkie projekty badawcze w ośrodkach akademickich w Wielkiej Brytanii. Jest ono przyznawane przez akademików z Robison College, University of Cambridge.</p>

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!