Paweł Blajer na podium w konkursie na najlepszą pracę magisterską

Paweł Blajer, wykładowca i absolwent Uczelni Łazarskiego, zajął II miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece.
pawel blajer

<p>Była to już druga edycja konkursu organizowanego wspólnie przez&nbsp;<a href="http://www.rejent.com.pl/">Stowarzyszenie Notariuszy RP</a>&nbsp;oraz miesięcznik &quot;REJENT&quot;. Skierowana była do do studentów i absolwentów wydziałów prawa i administracji uczelni państwowych i niepaństwowych w Polsce.</p><p>Do Konkursu zostało zgłoszonych 10 prac, z których jury w składzie:</p><ul><li>notariusz Anna Dańko - Roesler - Przewodnicząca Komisji,</li><li>notariusz Barbara Bąbka - Sekretarz Komisji,</li><li>notariusz Aleksandra Chmiel - Członek Komisji,</li><li>notariusz Wojciech Fortuński - Członek Komisji,</li><li>dr hab. Jacek Górecki - Członek Komisji,</li><li>Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki - Członek Komisji,</li><li>dr Bogusław Tymecki - Członek Komisji,</li></ul><p>&nbsp;</p><p>wyłoniło zwycięzców:</p><ul><li>I miejsce - Daniela Wybrańczyk &quot;Obrót nieruchomościami kościelnymi w prawie kanonicznym i cywilnym&quot;, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;</li><li>II miejsce - Paweł Blajer &quot;Ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego jako nowego rodzaju rozporządzenia testamentowego&quot;, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;</li><li>III miejsce - Joanna Szponar &quot;Pojęcie czynności notarialnych i ich dokonywanie&quot;, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w&nbsp;Lublinie.</li></ul><p>&nbsp;</p><p>Szczegółowe informacje o Konkursie dostępne sa na&nbsp;<a href="http://www.rejent.com.pl/3909/Konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska&qu…; target="_blank">stronie Organizatora</a>.</p><p>Serdecznie gratulujemy!</p><p>&nbsp;</p>

1. miejsce
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

1. miejsce
w rankingu dziennika Rzeczpospolita

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

Pozytywna akredytacja PKA
dla kierunku lekarskiego!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej nasz kierunek Lekarski

Lider
w kategorii edukacja biznesu!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Ekonomii i Zarządzania