Wydział Prawa i Administracji znów najlepszy!

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, podobnie jak w roku ubiegłym, zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w IX rankingu wydziałów prawa, przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną".
nagrody prawo

<p>Wydziały prawa poddawane były ocenie w czterech kategoriach:</p><ul><li>kadra,</li><li>jakość i siła kształcenia,</li><li>wymogi &nbsp;i jakość studentów,</li><li>zdawalność na aplikację absolwentów.</li></ul><p>Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zdobył łącznie uzyskał 86,25 pkt na 111 możliwych. Tym samym nie tylko okazał się liderem wśród uczelni niepublicznych, ale także wyprzedził 12 z 17 wydziałów prawa uczelni publicznych.</p><p><br />Sukces ten jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii, w której główny nacisk położony&nbsp; jest&nbsp; na ciągłe aktualizowanie programów studiów pod kątem rzeczywistych wymagań rynku pracy.</p><p>Więcej informacji o wynikach Rankingu dostępnych na<a href="http://prawo.gazetaprawna.pl/galerie/879670,duze-zdjecie,1,ix-ranking-w…; target="_blank">&nbsp;stronie Dziennika Gazety Prawnej</a>.</p>

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!