II Konferencja Ekonomia Dobra Wspólnego 24.09.2015

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej koncepcji i ekonomii dobra wspólnego, która odbędzie się 24 września 2015 roku. Organizatorem jest Instytut Skutecznego Przywództwa i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.
konferancja3

Podczas Konferencji poruszane będą następujące tematy:
<ul><li>Praca w systemie ekonomicznym dobra wspólnego</li><li>Własność i współwłasność a koncepcja dobra wspólnego</li><li>Podział owoców pracy a ekonomia dobra wspólnego</li><li>Motywacja do pracy w ekonomii dobra wspólnego</li><li>Przedsiębiorstwo w ekonomii dobra wspólnego</li><li>Zarządzanie partycypacyjne a ekonomia dobra wspólnego</li><li>Studia przypadków przedsiębiorstw realizujących koncepcję dobra wspólnego</li><li>Praca w ramach wolontariatu i trzeci sektor a ekonomia dobra wspólnego</li></ul>
<br />Formy uczestnictwa :
<ol><li>Referat wygłaszany</li><li>Referat plakatowy (jako roll-up lub plansza na sztalugach)</li><li>Bez referatu</li></ol>
Referaty - ramy:
<ol><li>Objętość w znakach ze spacjami: 10&nbsp;000 - 24&nbsp;000</li><li>Format: Times New Roman, czcionka 12, marginesy: lewy 3, inne 2, interlinia 1,5</li><li>Opis na str. tytułowej: autor, tytuł, data powstania, streszczenie po polsku i po angielsku, notka o autorze (300-500 znaków)</li><li>Referat plakatowy: na kartonie o wielkości arkusza A1</li><li>Referat (każdy) powinien być przesłany&nbsp;jako plik Word do dnia 20 sierpnia 2015 r.</li></ol>
Lektury zalecane przed Konferencją:
<ol><li>David Bollier &quot;<em>The Commons. Dobro wspólne dla każdego&quot;</em>, FAKTORIA, Zielonka 2014</li><li>Elinor Ostrom (nagroda Nobla z ekonomii 2009)&nbsp;<em>Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action</em>. Cambridge University Press, 1990</li></ol>
Data i miejsce Konferencji:
<ul><li>24 września 2015</li><li>Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście C, I p., sala 130</li></ul>
<br />Język Konferencji:
<ul><li>polski, streszczenia wystąpień po angielsku</li></ul>
<br />Organizator:<br /><link http://recruitment.lazarski.pl/instytut-skutecznego-przywodztwa-i-zarza… _blank>Instytut Skutecznego Przywództwa i Zarządzania Uczelni Łazarskiego</link>.
Komitet Organizacyjny Konferencji:
<ul><li>dr Mieczysław Błoński, Uczelnia Łazarskiego</li><li>prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Beata Jamka</li><li>dr Aleksander Kisil, Uczelnia Łazarskiego</li><li>dr Krzysztof Lachowski, Krajowa Rada Spółdzielcza</li><li>prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Joanna Moczydłowska</li></ul>
<br />Udział w Konferencji jest bezpłatny po wypełnieniu&nbsp;<link http://biznesblog.lazarski.pl/wp-content/uploads/2015/02/Formularz-apli… zgłoszeniowego&nbsp;</link>i przesłaniu na adres Organizatora.&nbsp;
Szczegółowe informacjeo Konferencji dostępne na&nbsp;<link http://biznesblog.lazarski.pl/?page_id=3013ds/2015/02/Formularz-aplikac… _blank>stronie Organizatora</link>.
Kontakt:<br /><link a.kisil@lazarski.edu.pl>a.kisil@lazarski.edu.pl</link><br />tel. +48&nbsp;501 341539

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!