Dr Spasimir Domaradzki uczestnikiem zamkniętego spotkania Klubu PL-RU

Dr Spasimr Domaradzki, wykładowca Uczelni Łazarskiego, został zaproszony do udziału w zamkniętym spotkaniu spotkaniu Klubu PL-RU organizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego, które odbędzie się w Warszawie 19 października 2015 roku.
dr spasimir domaradzki

<p class="">W spotkaniu, które przybierze formułę okrągłego stołu, wezmą udział przedstawiciele młodego pokolenia polskich i rosyjskich ekspertów, publicystów i działaczy (łącznie ok. 20 osób). Debatować będą o&nbsp;wzajemnych relacjach ekonomii, demokracji i autorytaryzmu: &nbsp;</p><ul><li>efektywności gospodarczej modeli autorytarnych i ich ewentualnych przewagach nad modelami demokratycznymi,</li><li>miejscu Polski i Rosji w sporze między liberalną demokracją i nowoczesnym autorytaryzmem,</li><li>kierunkowi niezbędnych zmian modelu wolnorynkowego, które wzmocniłyby system demokratyczny pozwalając mu jednocześnie skutecznie konkurować z modelami autorytarnymi.</li></ul><p class=""><br />Dzień później, 20 października 2015, odbędzie się&nbsp;debata publiczna&nbsp;z udziałem rosyjskich gości zatytułowana:&nbsp;Rosyjska gospodarka w czasach kryzysu.</p><p><a href="http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/otwarta_europa/forum_mlody…; target="_blank">Klub PL-RU</a>&nbsp;jest platformą wymiany myśli między przedstawicielami młodego pokolenia polskich i rosyjskich ekspertów, publicystów i działaczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest&nbsp;<a href="http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/otwarta_europa/forum_mlody…; target="_blank">Fundacja im. Stefana Batorego</a>. Wśród uczestników spotkań Klubu znajdują się zarówno politolodzy, socjologowie i ekonomiści, jak i historycy idei oraz osoby zajmujące się antropologią kultury. Dyskusje w ramach Klubu służą poznaniu i zrozumieniu polskiego i rosyjskiego sposobu patrzenia na istotne kwestie dotyczące polityki wewnętrznej i międzynarodowej, a także przezwyciężaniu podziałów, uprzedzeń i stereotypów. Celem jest zachęcenie uczestników do kontynuowania kontaktów między spotkaniami, toczenia sporów i polemik w mediach elektronicznych i tradycyjnych.</p><p class="">Dr Spasimir Domaradzki&nbsp;- politolog, specjalizuje się w problematyce praw człowieka, Europy Środkowo-Wschodniej oraz amerykańskiej polityki zagranicznej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, były stypendysta Wilbur Foundation, wykładowca akademicki na Uczelni Łazarskiego. Wieloletni obserwator wyborów na Ukrainie z ramienia OBWE. Członek zespołu Team Europe.</p><p class="">Więcej informacji o Klubie PL-RU i tematyce spotkań można znaleźć&nbsp;<a href="http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/otwarta_europa/forum_mlody…;

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!